Hlavní menu:

Bookmark and Share
26.02.2018, autor: P. J. Szeliga, kategorie: Ohlášky

Ohlášky - neděle 25.2. 2018

DRUHÁ NEDĚLE POSTNÍ

Římskokatolická farnost - děkanství u Všech svatých v Litoměřicích

Ohlášky - neděle 25.2. 2018 - DRUHÁ NEDĚLE POSTNÍ

V následujícím týdnu budeme prožívat:

· ve středu připomínku sv. Romana, opata

· v pátek - první pátek v měsíci

· Příští neděle bude TŘETÍ NEDĚLE POSTNÍ.

1. V sobotu 3. března 2018 od 14 hod. zvu všechny farníky do DDKT na postní duchovní obnovu, kterou povede P. Angelo Scarano na téma Modlitba s Biblí v ruce. Podrobné informace jsou na plakátku a na webových stránkách farnosti.

2. Příští neděli při mši svaté v 9 hod. budu udělovat svátost pomazání nemocných. Všechny, kdo chtějí tuto svátost přijmout, prosím, aby byli ve stavu milosti posvěcující. Ke svaté zpovědi je možné přistoupit v sobotu na duchovní obnově v DDKT, také před každou mší svatou nebo po ní, nebo jindy podle domluvy.

3. Příští neděli v 11 hod. bude v kostele sv. Jakuba sloužena mše sv. podle misálu z r. 1962.

4. Hanka Průšová, Míla Münsterová a Lada Smolková zvou děvčata od 6 let do nově zakládané skupiny Evropských skautek. První schůzka bude v pátek 9. března 2018 v 16 hod. na faře v Bohušovicích nad Ohří. Podrobnější informace jsou na plakátku.

5. V postní době je každý pátek od 17 hod. modlitba svatého růžence, od 17.30 pobožnost křížové cesty, po ní následuje mše svatá. Křížové cesty vedou různé skupiny farníků (podle rozpisu).

Sbírka minulou neděli vynesla 3.635,- Kč. Děkujeme. Dnešní sbírka je věnovaná na „Svatopetrský haléř“ - na charitativní činnost svatého otce.

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, finanční dary a za úklid kostela.


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017