Hlavní menu:

Bookmark and Share
24.01.2021, autor: Miloslav Marek, kategorie: Ohlášky

Ohlášky – neděle 24. ledna 2021

TŘETÍ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Římskokatolická farnost - děkanství u Všech svatých v Litoměřicích
Ohlášky – neděle 24. ledna 2021
TŘETÍ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Dnes prožíváme třetí neděli v mezidobí, neděli Božího slova.

V týdnu si připomeneme:

- v pondělí svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola

- v úterý památku svatých Timoteje a Tita, biskupů

- ve středu památku sv. Anděly Mericiové, panny

- ve čtvrtek památku sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

- v sobotu sobotní památku Panny Marie

- Příští neděle bude čtvrtá neděle v mezidobí.

  1. Tříkrálová sbírka dnešním dnem končí. Do sbírky však lze přispívat celoročně prostřednictvím účtu u Státní spořitelny č. 66008822/0800, variabilní symbol 777, do 30. dubna 2021 také do online pokladničky na webových stánkách www.trikralovasbirka.cz i dárcovskou sms.
  2. V sobotu 30. ledna od 9 hodin budeme uklízet vánoční výzdobu kostela. Prosím farníky o pomoc.
  3. Dnešní sbírka bude věnována na prospěch biblického apoštolátu. Minulou neděli sbírka činila 2.877,- Kč. Mnohokrát děkuji - a také děkuji těm, kteří podporují farnost zasíláním pomoci přímo na farní bankovní účet číslo 1002191319/0800. Potvrzení o finančním daru pro daňové účely bude vydáno na požádání.

 

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, finanční dary a podporu.

Přeji vám požehnanou neděli. P. Józef

Ke stažení: List kardinála Dominika Duky k neděli Božího slova, 358 kB; Nótu kongregace pro bohoslužbu a svátosti k neděli Božího slova, 213 kB


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017