Hlavní menu:

Bookmark and Share
25.11.2019, autor: P. Józef Szeliga, kategorie: Ohlášky

Ohlášky – neděle 24.11. 2019

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

Římskokatolická farnost - děkanství u Všech svatých v Litoměřicích

Ohlášky – neděle 24.11. 2019 – SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

Dnes prožíváme slavnost Ježíše Krista Krále.

V tomto týdnu budeme prožívat:

  • v pondělí památku sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice
  • v sobotu svátek sv. Ondřeje, apoštola
  • Příští neděle bude první neděle adventní.
  1. Dnes od 16 hod. bude v kostele sv. Jakuba sloužena latinská mše sv.
  2. Ve středu 27.11. 2019 je tzv. červená středa. Připomeneme si všechny, kdo jsou pronásledovaní pro svoji víru. Zapojit se můžeme červeným nasvícením kostelů, rozsvícením červených světel v oknech.
  3. Příští neděli bude na začátku mše svaté žehnání adventních věnců. Prosím, přineste si adventní věnce.
  4. Děti zveme na Mikulášskou nadílku s hraným příběhem o sv. Mikuláši. V našem kostele Všech svatých si ve čtvrtek 5.12.2019 od 17 hod. připomeneme poselství tohoto svátku.
  5. Adventní duchovní obnovu v naší farnosti povede v sobotu 7. prosince 2019 od 14 hod. v DDKT  P. Mirek Šimáček.
  6. V době  adventní i o Vánocích otevřeme opět náš kostel veřejnosti. Je třeba zajistit služby. Vzadu u kropenky se můžete zapisovat.
  7. V pátek 29. listopadu 2019 si v katedrále udělí svátost manželství slečna Terezie Simonová z Litoměřic a pan Filip Peška z Ústí nad Labem. Kdo by věděl o překážkách, které by bránily uzavření tohoto sňatku, je povinen to sdělit.

 

Sbírka minulou neděli činila  4.562,- Kč. Byla věnovaná na podporu Biblického díla a  České biblické společnosti. Děkujeme.

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, finanční a květinové dary a za úklid kostela.

Přeji vám požehnanou neděli. P. Józef


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017