Hlavní menu:

Bookmark and Share
23.05.2021, autor: Miloslav Marek, kategorie: Ohlášky

Ohlášky – neděle 23. května 2021

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Římskokatolická farnost - děkanství u Všech svatých v Litoměřicích
Ohlášky – neděle 23. května 2021
SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Dnes prožíváme SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO. Končí doba velikonoční, začíná liturgické mezidobí.

V následujícím týdnu je

  • v pondělí památka Panny Marie, Matky církve
  • v úterý památka sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve, také památka sv. Řehoře VII., papeže, a památka sv. Marie Magdalény de Pazzi, panny
  • ve středu památka sv. Filipa Neriho, kněze
  • ve čtvrtek svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
  • v sobotu památka sv. Pavla VI., papeže
  • Příští neděli bude slavnost Nejsvětější Trojice.

 

  1. V sobotu 29.5. 2021 se bude konat poutní slavnost v Jablonném v Podještědí. Je to v rámci oslav velkého jubilea 800 let od narození sv. Zdislavy.
  2. V pátek 28.5. 2021 je Noc kostelů. V naší farnosti budou otevřeny kostely Všech svatých, sv. Jakuba, sv. Ludmily, sv. Vojtěcha a sv. Martina v Mlékojedech. Prosím farníky o pomoc při zajištění služeb. Rozpis je vzadu u kropenky.
  3. V pátek 11. června 2021 při večerní mši svaté bude otec biskup Jan udílet svátost biřmování.
  4. Sbírka minulou neděli činila 4.982,- Kč. Mnohokrát děkuji.

 

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, za úklid kostela, za finanční dary do sbírky a na farní účet.

Přeji vám požehnanou neděli. P. Józef

Bankovní účet farnosti číslo 1002191319/0800. Potvrzení o finančním daru pro daňové účely bude vydáno na požádání.


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017