Hlavní menu:

Bookmark and Share
23.12.2018, autor: P. Józef Szeliga, kategorie: Ohlášky

Ohlášky - neděle 23.12. 2018

ČTVRTÁ NEDĚLE ADVENTNÍ

Římskokatolická farnost - děkanství u Všech svatých v Litoměřicích

Ohlášky - neděle 23.12. 2018  – ČTVRTÁ NEDĚLE  ADVENTNÍ

Dnes prožíváme čtvrtou neděli adventní.

V tomto týdnu budeme prožívat:

 • v pondělí Štědrý den
 • v úterý slavnost Narození Páně, Boží hod vánoční
 • ve středu slavnost sv. Štěpána, prvomučedníka
 • ve čtvrtek svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
 • v pátek svátek svatých Mláďátek, mučedníků
 • v sobotu památku sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka
 • Příští neděli bude svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
 1. Pořad bohoslužeb v tomto týdnu je upravený, rozpis je na plakátku, na listech u kropenky a na webových stránkách farnosti. Na Štědrý den bude mše sv. v 21.30 hod. přenášena Radiem Proglas.
 2. Ve středu od 10 hod. vás zvu do katedrály na poutní mši sv. Hlavním celebrantem bude nový papežský nuncius  Charles Daniel Balvo. (V našem kostele mše svatá v 9 hod. nebude!)
 3. Dnes v 15 hod. vyjde od divadla Karla Hynka Máchy průvod k živému  betlému na Dómském náměstí. V 16 hod. tam shlédneme příběh z Betléma o narození Ježíše Krista. Můžete si také odnést domů betlémské světlo.
 4. Dnes od 16 hod. bude v kostele sv. Jakuba sloužena zpívaná chorální mše sv.
 5. Akce Misijního klubka „Adventní jarmark“  vynesla  9.100,-Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať všem, kdo jste pomohli ve prospěch Papežského misijního díla.
 6. Ve středu 26.12. - o svátku sv. Štěpána - bude v našem kostele v 16 hod. tradiční koncert sboru Cantica Bohemica.
  1. Ve středu 26.12.2018 od 16 hod. jsme zváni do kostela sv.Vojtěcha v Počaplech na „Svatoštěpánské zpívání u jesliček“.

Sbírka minulou neděli činila  3.754,- Kč.  Děkujeme.

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, finanční dary, za úklid  a za pomoc při vánoční výzdobě kostela.

 

Přeji vám požehnanou adventní neděli.  P. Józef


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017