Hlavní menu:

Bookmark and Share
22.08.2021, autor: Miloslav Marek, kategorie: Ohlášky

Ohlášky – neděle 22. srpna 2021

JEDENADVACÁTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Římskokatolická farnost - děkanství u Všech svatých v Litoměřicích

Ohlášky – neděle 22. srpna 2021

JEDENADVACÁTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Dnes prožíváme JEDENADVACÁTOU NEDĚLI V MEZIDOBÍ.

V následujícím týdnu je

 • v pondělí památka sv. Růženy z Limy, panny
 • v úterý svátek sv. Bartoloměje, apoštola
 • ve středu památka bl. Metoděje Dominika Trčky, kněze a mučedníka, také památka sv. Benedikta, Jana, Matouše, Izáka a Kristina, mučedníků, památka sv. Ludvíka a památka sv. Josefa Kalasanského, kněze
 • v pátek památka sv. Moniky
 • v sobotu památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
 • Příští neděle bude 22. neděle v mezidobí.

 

 1. V sobotu 18. září v 11 hod. se na Tetíně koná Národní pouť ke cti sv. Ludmily. Naše farnost nabízí poutní zájezd. Přihlašovat se můžete u pana Alexy nebo u P. Józefa. Podrobnosti najdete na plakátku.
 2. Pohřeb pana Františka Šedivce bude v pátek 27.8.2021 v 10 hod. v lovosickém kostele sv. Václava.
 3. V novém čísle Katolického týdeníku (35.) je věnována pozornost životnímu výročí brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho, vzpomínce na zemřelého biskupa Petra Esterku, osobnosti filosofa Stanislava Sousedíka, interpretaci díla spisovatele Aloise Jiráska, ale i praní kostelního prádla :-)
 4. Oprava střechy našeho kostela Všech svatých je dokončena. Tato etapa oprav střechy nad bočními kaplemi byla smluvena na 702.000 Kč. Vlivem prudkého zdražení stavebního materiálu a většího poškození krovu, než byl předpoklad (k opravovaným částem střechy je velice obtížný přístup), se částka navýšila o 45.000 Kč. Pokud by ještě někdo z farníků mohl a chtěl přispět sebemenší částkou, upřímné Pán Bůh odplať!
 5. Sbírka minulou neděli činila 4.885,- Kč. Mnohokrát děkuji.

 

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, za úklid kostela, za finanční dary do sbírky a na farní účet.

Přeji vám požehnanou neděli. P. Józef

Bankovní účet farnosti číslo 1002191319/0800. Potvrzení o finančním daru pro daňové účely bude vydáno na požádání.


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017