Hlavní menu:

Bookmark and Share
22.03.2020, autor: P. Józef Szeliga, kategorie: Ohlášky

Ohlášky – neděle 22. března 2020

Čtvrtá neděle postní

Římskokatolická farnost - děkanství u Všech svatých v Litoměřicích

Ohlášky – neděle 22. března 2020 – Čtvrtá neděle postní

 

Dnes prožíváme čtvrtou neděli postní, zvanou  Laetare - podle vstupní antifony “Laetare Jerusalem” - Raduj se, Jeruzaléme.

V tomto týdnu budeme prožívat:

  • ve středu slavnost Zvěstování Páně
  • Příští neděle bude pátá neděle postní.

 

1.  V nastalé mimořádné situaci mají všichni věřící otcem biskupem udělený dispens od účasti na nedělní mši sv.  Svaté přijímání mohu donést starším farníkům domů. (Požádejte telefonicky na č. 777 020 426.)

Je možné účastnit se každý den mše sv. prostřednictvím vysílání Radia Proglas, televize Noe, TV 2, slovenské televize Lux a přenosů  bohoslužeb z různých  farností  a přijímat duchovně.

Rozpis přenosů bohoslužeb najdete na serveru  mseonline.cz.

Radio Proglas zve vždy ve 20 hod. k modlitbě za zastavení pandemie.

Pamatujme, že máme odpovědnost nejen za sebe, ale i za druhé, zejména za ohrožené seniory. Naší povinností je minimalizovat rizika onemocnění.

2. Den Páně můžeme slavit i společnou modlitbou v rodině, čtením textů z Písma, připadající na tu kterou neděli (naleznete je na internetových stránkách liturgie.cz,

v Katolickém týdeníku). Na webu biskupství (dltm) je zveřejněn manuál  pro nedělní domácí bohoslužbu.

3.  ČBK  nabízí věřícím duchovní pomoc na telefonu po celé České republice. Na kněze, kteří se dali k dispozici na výzvu svých biskupů a jsou ochotni vykonávat tuto službu, se mohou obrátit všichni, kteří v době  potřebují podporu nebo povzbuzení. V naší diecézi to jsou P. Rudolf Repka (tel. 603 327 159) a P. Radim Vondráček (tel. 605 032 253).

Sbírka minulou neděli činila  1.262,- Kč. Děkujeme.

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby.

Přeji vám hodně Boží ochrany, sílu a trpělivost ke zvládání těžkostí.   P. Józef


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017