Hlavní menu:

Bookmark and Share
23.09.2019, autor: P. Józef Szeliga, kategorie: Ohlášky

Ohlášky – neděle 22.9. 2019

PĚTADVACÁTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Římskokatolická farnost - děkanství u Všech svatých v Litoměřicích

Ohlášky – neděle 22.9. 2019 – PĚTADVACÁTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

Dnes prožíváme dvacátou pátou neděli v mezidobí.

V tomto týdnu budeme prožívat:

 • v pondělí památku sv. Pia z Pietrelciny, kněze
 • v úterý připomínku sv. Gerarda Sagredo, biskupa a mučedníka
 • ve středu připomínku sv. Kleofáše, učedníka a mučedníka
 • ve čtvrtek památku svatých Kosmy a Damiána, mučedníků
 • v pátek památku sv.Vincence z Paula, kněze
 • v sobotu slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa
 • Příští neděle bude 26. neděle v mezidobí.
 1. Přípravu na přijetí svátosti biřmování zahájíme v úterý 24.9. 2019 mší svatou v kostele Všech svatých.  Po mši sv. budeme pokračovat na faře.
 2. Vyučování náboženství zahájíme ve čtvrtek 26.9. 2019  v DDKT podle rozvrhu jednotlivých skupin.
 3. Děkuji všem farníkům, kteří pomáhali při přípravě a průběhu oslav svátku sv. Ludmily. Oslavy vzbudily velice hezký ohlas u mnoha lidí. Upřímné Pán Bůh zaplať!
 4. V sobotu v 10.30 hod. vás zvu do kostela sv. Václava v Lovosicích na poutní mši svatou.  V Litoměřicích budou v sobotu mše sv. v 7.30 v katedrále, v 16 hod. v Domově pro seniory na Dómském pahorku a v 18 hod. v kostele sv. Vojtěcha.
 5. Připravujeme volby do nové farní rady. Ode dneška můžete navrhovat kandidáty. Jejich jména (max. pět) napište na lístečky, které jsou vzadu u kropenky. Odevzdáte je do krabice.

Sbírka minulou neděli činila  8.620,- Kč.  Mnohokrát děkujeme.

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, finanční a květinové dary a za úklid kostela.

Přeji vám požehnanou neděli. P. Józef


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017