Hlavní menu:

Bookmark and Share
22.05.2023, autor: Miloslav Marek, kategorie: Ohlášky

Ohlášky – neděle 21. května 2023

SEDMÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Římskokatolická farnost - děkanství u Všech svatých v Litoměřicích
Ohlášky – neděle 21. května 2023
SEDMÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Dnes prožíváme SEDMOU NEDĚLI VELIKONOČNÍ.

V  následujícím týdnu bude

 • v pondělí památka sv. Rity z Cascie, řeholnice
 • v úterý připomínka sv. Jana Křtitele de Rossi, kněze
 • ve čtvrtek památka sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve, také památka sv. Řehoře VII., papeže, také památka sv. Marie Magdalény de Pazzi, panny
 • v pátek památka sv. Filipa Neriho, kněze
 • v sobotu památka sv. Augustina z Canterbury, biskupa
 • Příští neděli bude slavnost Seslání Ducha svatého.
 1. Denně po mši sv. pokračují májové pobožnosti. Od čtvrtka se modlíme novénu k Duchu svatému.
 2. V neděli 11. června přistoupí několik dětí k prvnímu svatému přijímání. Prosím, doprovázejme konec jejich přípravy modlitbou.
 3. Náš otec biskup Jan Baxant oslaví v tomto roce trojí jubileum - 75 let života, 50. výročí kněžského svěcení a 15 let biskupské služby. Otec biskup nás všechny pozval v pátek 23. června, v den svého zlatého kněžského jubilea, do katedrály na děkovnou bohoslužbu. Rádi bychom ho při této příležitosti potěšili dárkem. Vzadu v kostele jsme proto připravili zvláštní pokladničku pro Vaše příspěvky na společný dárek naší farnosti.
 4. Články v aktuálním čísle KT (20) věnují pozornost událostem minulého týdne, novým komunitám (např. Emanuel, Blahoslavenství), stěhování sester dominikánek ze Střelic do Brna, vzpomínce na Petrušku Šustrovou, problematice sousedských vztahů, rozhovoru se ženou, která přežila internaci v Terezíně. Velmi zajímavá je příloha Perspektivy.
 5. 5. Sbírka minulou neděli činila 9.966,- Kč.  Byla věnována na pomoc pronásledovaným  křesťanům. Děkujeme.

 

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, za úklid kostela a za finanční dary do sbírky a na farní účet.

Přeji vám požehnanou neděli.  P. Józef

 

Bankovní účet  farnosti číslo 1002191319/0800.  Potvrzení o finančním daru pro daňové účely bude vydáno na požádání.


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017