Hlavní menu:

Bookmark and Share
20.03.2022, autor: Miloslav Marek, kategorie: Ohlášky

Ohlášky – neděle 20. března 2022

TŘETÍ NEDĚLE POSTNÍ

Římskokatolická farnost - děkanství u Všech svatých v Litoměřicích
Ohlášky – neděle 20. března 2022
TŘETÍ NEDĚLE POSTNÍ

Dnes prožíváme TŘETÍ NEDĚLI POSTNÍ, OCULI - podle vstupní antifony “Oculi mei semper ad Dominum” - Mé oči stále vyhlížejí Pána.

V následujícím týdnu je

 • v pondělí připomínka bl. Serapiona, poustevníka
 • v úterý připomínka sv. Epafrodita, biskupa
 • ve středu připomínka sv. Turibia z Mongroveja, arcibiskupa
 • ve čtvrtek připomínka sv. Kateřiny Švédské, abatyše
 • v pátek slavnost Zvěstování Páně
 • v sobotu připomínka sv. Haštala, mučedníka
 • Příští neděle bude čtvrtá neděle postní.

 

 1. Každý pátek v postní době je našem kostele v 17 hod. modlitba růžence, v 17.30 hod. pobožnost křížové cesty, následuje mše svatá (bez promluvy).
 2. V sobotu 26.3. v 10.30 hod. srdečně zvu do jezuitského kostela Zvěstování Panně Marii na poutní slavnost Zvěstování Páně. Hlavním celebrantem bude Mons. Martin Davídek. Doprovodný program této slavnosti připravila Severočeská galerie výtvarného umění Litoměřice – výstavu, hudební program a soubor pranostik, souvisejících se slavností. Celý program je na plakátku na dveřích našeho kostela a na webových stránkách farnosti.
 3. V aktuálním čísle KT (č. 12) doporučuji k přečtení články o podpoře církve těžce zkoušenému lidu Ukrajiny, o 400. výročí kanonizace sv. Ignáce z Loyoly, o životě Aničky Zelíkové, o přijetí Boha jako milujícího Otce a také celou přílohu Perspektivy.
 4. Sbírka minulou neděli činila 6.725,- Kč. Mnohokrát děkuji. Věnovali jsme ji na podporu Celostátního setkání mládeže.

 

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, za úklid kostela, za finanční dary do sbírky a na farní účet.

 

Přeji vám požehnanou neděli. P. Józef

 

Bankovní účet farnosti číslo 1002191319/0800. Potvrzení o finančním daru pro daňové účely bude vydáno na požádání.


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017