Hlavní menu:

Bookmark and Share
10.07.2017, autor: P. J. Szeliga, kategorie: Ohlášky

Ohlášky - neděle 2. 7. 2017

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Římskokatolická farnost - děkanství u Všech svatých v Litoměřicích

Ohlášky - neděle  2. 7. 2017 - 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

V tomto týdnu budeme prožívat:

 • v pondělí svátek sv. Tomáše, apoštola
 • v úterý památku sv. Prokopa, opata, také památku sv. Alžběty Portugalské
 • ve středu slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy
 • ve čtvrtek  památku sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice
 • v pátek - první pátek v měsíci
 • v sobotu sobotní památku Panny Marie
 • Příští neděle bude  14. neděle v mezidobí.
 1. 1. Děkuji všem, kdo jste se podíleli na přípravách primiční mše svaté a pomáhali v jejím průběhu.
 2. 2. Zveme vás na pěší pouť  k Božímu milosrdenství ve dnech 22.- 29. července 2017 z Mladé Boleslavi do Slavkovic u Nového Města na Moravě. Hledáme dobrovolníky - řidiče s doprovodným vozidlem. Bližší informace na www.pout.cz
 3. 3. Sekce pro mládež ČBK: Za necelé dva měsíce začíná celostátní setkání mládeže v Olomouci.  Je to mimořádná příležitost, jak zakusit společenství vrstevníků, společenství církve.  Přihlásit se je možné na webu: olomouc2017.signaly.cz
 4. 4. Svátost manželství  si chtějí udělit pan Jaroslav Strašek, narozený  2.10.1975 v Klatovech, pokřtěný 28.2. 1976 v Klatovech, bytem Prusíkova 484, 339 01 Klatovy a slečna  Markéta Maria Dolejší, narozená 15.10.1991 v Roudnici nad Labem, pokřtěná 19.11.1991 v Litoměřicích v katedrále sv. Štěpána, bytem  U Kapličky 441/7, 412 01 Litoměřice. Manželství chtějí uzavřít dne 22.7.2017  v kostele Všech svatých  v Litoměřicích.
 5. 5. Přeji dětem hezké prázdniny, vydatný odpočinek, vám všem požehnané léto.

Sbírka  minulou neděli  vynesla 13.273,- Kč. Byla věnována na podporu     Schönstattského hnutí.   Děkujeme.

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, finanční a květinové  dary a za úklid kostela.

Přeji vám požehnanou neděli.    P. Józef


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017