Hlavní menu:

Bookmark and Share
07.04.2017, autor: P. J. Szeliga, kategorie: Ohlášky

Ohlášky - neděle 2. 4. 2017

PÁTÁ NEDĚLE POSTNÍ
Ohlášky - neděle  2. 4. 2017

Římskokatolická farnost - děkanství u Všech svatých v Litoměřicích

Ohlášky - neděle  2. 4. 2017 - PÁTÁ NEDĚLE POSTNÍ

Dnes prožíváme PÁTOU NEDĚLI POSTNÍ - zvanou Judica (podle vstupní antifony “Iudica me Deus” = Zjednej mi právo, Hospodine).

V tomto týdnu budeme prožívat:

  • v úterý připomínku sv. Izidora, biskupa a učitele církve, patrona internetu a uživatelů počítačů
  • v pátek připomínku sv. Jana Křtitele de la Salle, kněze
  • Příští neděle bude neděle Květná (Pašijová).

  1. 1. Akce “Misijní koláč” vynesla 9.300 Kč.  Vedoucí a členové Misijního klubka děkují farníkům za velkou podporu, zejména pak těm, kdo ochotně napekli. Upřímné Pán Bůh zaplať všem za podporu misijního díla.
  2. 2. V pátek od 17.30 hod. povedou pobožnost křížové cesty děti z náboženství.
  3. 3. Příští neděli začne mše sv. svěcením ratolestí na Kostelním náměstí - pokud počasí bude příznivé.  (Ratolesti budou připravené v kostele u dveří.)
  4. 4. Sbírka minulou neděli vynesla 3.763,- Kč. Děkujeme.

 

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, finanční dary a za úklid kostela.

Přeji vám požehnanou neděli.    P. Józef


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017