Hlavní menu:

Bookmark and Share
19.09.2021, autor: Miloslav Marek, kategorie: Ohlášky

Ohlášky – neděle 19. září 2021

DVACÁTÁ PÁTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Římskokatolická farnost - děkanství u Všech svatých v Litoměřicích

Ohlášky – neděle 19. září 2021

DVACÁTÁ PÁTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Dnes prožíváme DVACÁTOU PÁTOU NEDĚLI V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ.

V následujícím týdnu je

  • v pondělí svátek výročí posvěcení naší litoměřické katedrály sv. Štěpána
  • v úterý svátek sv. Matouše, evangelisty
  • ve čtvrtek památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
  • v sobotu sobotní památka Panny Marie
  • Příští neděle bude 26. neděle v mezidobí.
  1. Prosím rodiče, aby přihlašovali děti do náboženství. Výuka začne v říjnu. Dvě skupiny mladších dětí bude učit paní učitelka Marie Brůnová, děti z 2. stupně ZŠ P. Józef. Přihlášky jsou vzadu u kropenky a na webových stránkách farnosti.
  2. Příští neděli 26.9. při mši sv. v 9 hodin přistoupí několik dětí poprvé k přijetí Eucharistie. Prosím, pamatujme na ně v modlitbě.
  3. Sbírka minulou neděli činila 7.201,- Kč. Mnohokrát děkuji.

 

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, za úklid kostela, za finanční dary do sbírky a na farní účet.

Přeji vám požehnanou neděli. P. Józef

Bankovní účet farnosti číslo 1002191319/0800. Potvrzení o finančním daru pro daňové účely bude vydáno na požádání.


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017