Hlavní menu:

Bookmark and Share
19.03.2023, autor: Miloslav Marek, kategorie: Ohlášky

Ohlášky – neděle 19. března 2023

ČTVRTÁ NEDĚLE POSTNÍ

Římskokatolická farnost - děkanství u Všech svatých v Litoměřicích
Ohlášky – neděle 19. března 2023
ČTVRTÁ NEDĚLE POSTNÍ

Dnes prožíváme ČTVRTOU NEDĚLI POSTNÍ, Laetare - podle vstupní antifony “Laetare Jerusalem” - Raduj se, Jeruzaléme.

V následujícím týdnu je

  • v pondělí slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie
  • ve čtvrtek připomínka sv. Turibia z Mongroveja, biskupa
  • v sobotu slavnost Zvěstování Páně
  • Příští neděle bude pátá neděle postní.
  1. Moc děkuji všem, kdo jste se postarali o organizaci Dne pro Pána. Svými službami jste umožnili, že náš kostel byl i přes noc pro všechny otevřený k modlitbám, k adoraci Nejsvětější svátosti, k půlnoční mši svaté.
  2. Misijní klubko dětí dnes pořádá tradiční Misijní postní koláč. Po mši sv. můžete za dobrovolný příspěvek získat napečené dobroty. Výtěžek bude věnován na misijní účely.
  3. V sobotu 25.3.2023 v 10 hod. vás zvu do jezuitského kostela Zvěstování Panně Marii na poutní mši svatou a na další program, který připravila Severočeská galerie: Dětská tvořivá dílna 13-16 hod., koncert souboru Schola Gregoriana Pragensis od 17 hod.
  4. Zveme všechny ochotné farnice a farníky, kteří chtějí přiložit ruku k dílu 2. června 2023 při Noci kostelů. Sejdeme se zítra - v pondělí 20.3. v 19 hod. v recepci DDKT (biskupský pivovar) k přípravě nového zajímavého programu ve všech našich kostelích.
  5. V aktuálním čísle KT (11) věnují pozornost inauguraci prezidenta ČR, vzpomínce na Matku Terezu, prožívání postní doby, roli půstu, nebezpečí dezinformační války aj.
  6. Sbírka minulou neděli činila 6.500,- Kč. Děkujeme.

 

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, za úklid kostela a za finanční dary do sbírky a na farní účet.

Přeji vám požehnanou neděli i celý týden. P. Józef

Bankovní účet farnosti číslo 1002191319/0800. Potvrzení o finančním daru pro daňové účely bude vydáno na požádání.


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017