Hlavní menu:

Bookmark and Share
18.02.2024, autor: Miloslav Marek, kategorie: Ohlášky

Ohlášky neděle 18. února 2024

PRVNÍ NEDĚLE POSTNÍ

Římskokatolická farnost - děkanství u Všech svatých v Litoměřicích
Ohlášky neděle 18. února 2024
PRVNÍ NEDĚLE POSTNÍ

Dnes prožíváme první neděli postní, zvanou Invocavit - podle vstupní antifony Invocavit me et ego exaudiam eum. = Bude ke mně volat a já ho vyslyším. Povolal mne.

V následujícím týdnu bude

  • ve středu připomínka sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve
  • ve čtvrtek svátek Stolce sv. apoštola Petra
  • v pátek připomínka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka
  • Příští neděle bude druhá neděle postní.
  1. Ve čtvrtek 22. února se začneme modlit novénu před biskupským svěcením našeho nového otce biskupa Stanislava Přibyla – vždy po mši svaté.
  2. Křížovou cestu v pátek 23.2. 2024 povedou členové farní rady.
  3. V letošním roce dne 12. října se bude v Litoměřicích konat Misijní kongres, na který se chystají děti a příznivci Papežských misijních děl z celé České republiky. Akce se koná mj. pod záštitou našeho pana biskupa, bude otevřená celému městu s cílem vyjít jako křesťané ke všem lidem. V závěru bude modlitba a požehnání našemu městu a kraji. Organizační schůzka všech farníků, kteří by se rádi jakýmkoli způsobem zapojili do organizace, se bude konat v úterý 27. února v 19 hod. na děkanství. Jsou zváni věřící všech věkových kategorií.
  4. Postní duchovní obnovu v sobotu 16. března 2024 povede P. Jiří Voleský. Téma: Vyznání víry.
  5. V aktuálním čísle KT (7) najdeme zprávy z domova i ze světa - o jmenování nového arcibiskupa olomoucké arcidiecéze Josefa Nuzíka, o volbě nového děkana Teologické fakulty UK, úvahu o úkolech a fungování farních ekonomických rad, o modlitbě chval a jiné. Kromě zajímavé přílohy Perspektivy je součástí tohoto čísla také příloha Průvodce postní dobou.
  6. Sbírka minulou neděli činila 5.863,- Kč. Děkujeme.

 

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, za úklid kostela a za finanční dary do sbírky a na farní účet.

Přeji vám požehnanou neděli. P. Józef


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017