Hlavní menu:

Bookmark and Share
18.07.2021, autor: Miloslav Marek, kategorie: Ohlášky

Ohlášky – neděle 18. července 2021

ŠESTNÁCTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Římskokatolická farnost - děkanství u Všech svatých v Litoměřicích
Ohlášky – neděle 18. července 2021
ŠESTNÁCTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Dnes prožíváme ŠESTNÁCTOU NEDĚLI V MEZIDOBÍ.

V následujícím týdnu je

 • v úterý památka sv. Apolináře, biskupa a mučedníka
 • ve středu památka sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve
 • ve čtvrtek svátek sv. Marie Magdalény
 • v pátek svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
 • v sobotu památka sv. Šarbela Machlúfa, kněze, také památka sv. Kristiny, panny a mučednice
 • Příští neděle bude 17. neděle v mezidobí.
 1. O prázdninách je kostel Všech svatých od úterý do neděle otevřený pro veřejnost. Stálá průvodcovská služba je zajištěna destinační agenturou.
 2. Příští neděli (čtvrtou červencovou) ustanovil papež František jako světový den prarodičů a seniorů.
 3. Na tento den také připadá památka sv. Kryštofa, patrona řidičů. Po mši svaté v 9 hod. bude před kostelem žehnání aut a dalších dopravních prostředků.
 4. Dne 21. srpna 2021 si svátost manželství udělí slečna Klára Legnerová, Kozinova 12, Litoměřice a pan Ludvík Rubáš, Károvsko - Turnov. Prosíme o modlitbu za snoubence. Kdo by věděl o překážkách, které by bránily platnému uzavření manželství, ten je povinen toto oznámit na děkanství.
 5. Sbírka minulou neděli činila 23.602,- Kč. Částka byla odeslána na konto Diecézní charity Brno, je určena pro obce poškozené tornádem. Mnohokrát děkuji.

 

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, za úklid kostela, za finanční dary do sbírky a na farní účet.

Přeji vám požehnanou neděli. P. Józef

Bankovní účet farnosti číslo 1002191319/0800. Potvrzení o finančním daru pro daňové účely bude vydáno na požádání.


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017