Hlavní menu:

Bookmark and Share
20.09.2016, autor: P. J. Szeliga, kategorie: Ohlášky

Ohlášky - neděle 18.9. 2016

DVACÁTÁ PÁTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Římskokatolická farnost - děkanství u Všech svatých v Litoměřicích

Ohlášky - neděle 18.9. 2016 - DVACÁTÁ PÁTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

V tomto týdnu budeme prožívat:

* v pondělí památku sv. Januária, biskupa a mučedníka, také památku sv. Ondřeje Kim Tae-gôna, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků

* v úterý svátek Výročí posvěcení katedrály sv. Štěpána (v katedrále slavnost)

* ve středu svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

* ve čtvrtek připomínku sv. Mauricia (Mořice) a druhů, mučedníků

* v pátek památku sv. Pia z Pietrelciny, kněze, také památku sv. Zachariáše a Alžběty, rodičů sv. Jana Křtitele

* v sobotu sobotní památku Panny Marie

* Příští neděle bude dvacátá šestá v liturgickém mezidobí.

1. Prosím rodiče, přihlašujte své děti do výuky náboženství. Přihlášky najdete vzadu na bočním oltáři u kropenky nebo v elektronické podobě na farním webu.

2. Letos v říjnu začne v naší farnosti příprava na přijetí svátosti biřmování. Minimální věk pro přihlášení je 14 let, zájemci se mohou hlásit v sakristii nebo na faře. V úterý 4.10. v 19 hod se sejdeme na faře v Mostecké ul. na první informační schůzce přihlášených.

3. Mezinárodní centrum duchovní obnovy v Hejnicích zve ve dnech 25.-30. října 2016 na duchovní obnovu s tématem “Návrat domů”. Více informací na webových stránkách centra.

4. Sbírka z minulé neděle vynesla 4.303 Kč. Děkujeme. Dnešní sbírka je věnována na charitu.

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, přízeň, za květinové a finanční dary a za úklid kostela.

 

Přeji vám požehnanou neděli. P. Józef


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017