Hlavní menu:

Bookmark and Share
19.03.2018, autor: P. J. Szeliga, kategorie: Ohlášky

Ohlášky - neděle 18. 3. 2018

PÁTÁ NEDĚLE POSTNÍ

Římskokatolická farnost - děkanství u Všech svatých v Litoměřicích

Ohlášky - neděle 18. 3. 2018 - PÁTÁ NEDĚLE POSTNÍ

V tomto týdnu budeme prožívat:

•v pondělí slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie

•v pátek připomínku sv. Turibia z Mongroveja, biskupa

•Příští neděle bude NEDĚLE KVĚTNÁ (Pašijová).

1.Děti z misijního klubka a jejich vedoucí děkují všem, kdo jste minulou neděli podpořili Papežské misijní dílo. Při akci Postní koláč pro misie bylo vybráno 9.800 Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať!

2.V úterý 20.3. 2018 od 20 hod. jste zváni do kaple v DDKT na modlitbu chval.

3.V sobotu 24.3.2018 v 16.30 hod. zveme do Severočeské galerie výtvarného umění na přednášku P. Jiřího Hladíka Oslava Velikonoc z historického a liturgického pohledu.

4.Za týden o Květné neděli (za příznivého počasí) začne mše svatá na Kostelním náměstí svěcením ratolestí. (Ratolesti máme připravené.)

Sbírka minulou neděli činila 4.067,-Kč. Děkujeme.

Dnešní sbírka je věnována na pojištění diecéze.

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, za fnanční dary a za úklid kostela.

Přeji vám požehnanou neděli a celou postní dobu. P. Józef


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017