Hlavní menu:

Bookmark and Share
19.12.2016, autor: P. J. Szeliga, kategorie: Ohlášky

Ohlášky - neděle 18. 12. 2016

ČTVRTÁ NEDĚLE ADVENTNÍ

Římskokatolická farnost - děkanství u Všech svatých v Litoměřicích

Ohlášky - neděle 18. 12. 2016 - ČTVRTÁ NEDĚLE ADVENTNÍ

V tomto týdnu budeme prožívat:

* ve středu památku sv. Petra Kanisia, kněze a učitele církve

* v pátek památku sv. Jana Kentského, kněze

* Příští neděli bude slavnost NAROZENÍ PÁNĚ.

1. Dnes od 15 hod. bude v kostele sv. Jakuba sloužena mše sv. podle misálu z r. 1962.

2. Výtěžek z adventního misijního jarmarku minulou neděli byl 6.500 Kč. Všem, kdo jste podpořili Papežské misijní dílo, upřímné Pán Bůh zaplať.

3. V úterý 20.12. od 20 hod. bude v kapli DDKT modlitba chval. Mládež, která se připravuje na přijetí svátosti biřmování, zve i ostatní zájemce.

4. Ve středu 21.12. v 6.30 zveme do kostela sv. Jakuba na roráty.

5. Sbírka z minulé neděle vynesla 4.025,- Kč. Děkujeme.

 

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, za finanční dary a za úklid kostela.

Zejména moc děkuji všem, kdo jste včera pomáhali připravovat náš kostel na Vánoce.

Přeji vám požehnanou neděli. P. Józef


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017