Hlavní menu:

Bookmark and Share
17.10.2021, autor: Miloslav Marek, kategorie: Stalo se

Ohlášky – neděle 17. října 2021

DVACÁTÁ DEVÁTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Římskokatolická farnost - děkanství u Všech svatých v Litoměřicích

Ohlášky – neděle 17. října 2021

DVACÁTÁ DEVÁTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Dnes prožíváme DVACÁTOU DEVÁTOU NEDĚLI V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ.

V následujícím týdnu je

· v pondělí svátek sv. Lukáše, evangelisty, patrona lékařů, lékárníků, umělců, právníků aj.

· v úterý památka sv. Jana de Brébeufa a Izáka Joguese, kněží, a druhů, mučedníků,

také památka sv. Pavla od Kříže, kněze

· ve čtvrtek památka bl. Karla Rakouského

· v pátek památka sv. Jana Pavla II., papeže

· v sobotu památka sv. Jana Kapistránského, kněze

· Příští neděle bude 30. neděle v mezidobí.

1. Dnes při mši sv. v 10 hodin zahájí v katedrále sv. Štěpána otec biskup Mons. Jan Baxant diecézní fázi synodálního procesu. Koordinátorem v naší farnosti je paní Marie Mazancová.

2. Děti z Misijního klubka zvou v sobotu 23. října do Horní Police na Misijní putování s Pannou Marií. Za týden, o Misijní neděli 24.10. se v obou litoměřických farnostech uskuteční akce „Misijní koláč“. Prosíme farníky o spolupráci.

3. Měsíc říjen je měsícem modlitby růžence. Prosím, modleme se tuto modlitbu denně.

4. V aktuálním čísle KT (42) doporučuji zejména články o pastoraci seniorů, o šíření víry na Islandu, o vzniku a šíření pověr (i mezi křesťany) a celou přílohu Perspektivy.

Sbírka minulou neděli činila 7.653,- Kč. Mnohokrát děkuji.

Sbírka příští neděli bude věnována ve prospěch Papežského misijního díla.

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, za úklid kostela, za finanční dary do sbírky a na farní účet.

Přeji vám požehnanou neděli. P. Józef

Bankovní účet farnosti číslo 1002191319/0800. Potvrzení o finančním daru pro daňové účely bude vydáno na požádání.


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017