Hlavní menu:

Bookmark and Share
18.03.2024, autor: Miloslav Marek, kategorie: Ohlášky

Ohlášky neděle 17. března 2024

PÁTÁ NEDĚLE POSTNÍ

Římskokatolická farnost - děkanství u Všech svatých v Litoměřicích

Ohlášky neděle 17. března 2024

PÁTÁ NEDĚLE POSTNÍ

Dnes prožíváme pátou neděli postní, zvanou Judica - podle vstupní antifony “Iudica me Deus” - Zjednej mi právo, Hospodine.

V  následujícím týdnu bude

  • v pondělí připomínka sv. Cyrila Jeruzalémského, biskupa a učitele církve
  • v úterý slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie
  • v sobotu připomínka sv. Turibia z Mongroveja, biskupa
  • Příští neděle bude Květná neděle, pašijová.

 

1. Akce „Postní koláč pro misie“ minulou neděli vynesl 16.200,-Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať všem dárcům a těm, kteří se jakýmkoli způsobem zapojili.

2. Děkuji všem, kdo jste přišli na adoraci, a tak umožnili, aby byl náš kostel otevřený i pro ostatní celou noc.

3. Pobožnost křížové cesty povedou v pátek 22.3. 2024 děti z naší farnosti.

4. Příští neděli zahájíme mši sv. na Kostelním náměstí a průvodem pak půjdeme do kostela Všech svatých.

5. Na Velký pátek v 10 hod. povede otec biskup Stanislav pobožnost křížové cesty na Kalvárii na vrchu Ostrý blízko Úštěka. V 15.00 hod. pak bude křížová cesta v kostele Všech svatých.

6. V aktuální čísle KT (11) najdeme krom zpráv ze světa i z domova úvahy o roli žen v církvi, o zvládání strachu ze smrti, o významu postu, o odpouštění a jiné zajímavé články.

7. Sbírka minulou neděli činila 7.028,- Kč. Děkujeme.

 

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, za úklid kostela a za finanční dary do sbírky a na farní účet.

Přeji vám požehnanou neděli.  P. Józef


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017