Hlavní menu:

Bookmark and Share
16.12.2018, autor: P. Józef Szeliga, kategorie: Ohlášky

Ohlášky - neděle 16.12. 2018

TŘETÍ NEDĚLE ADVENTNÍ - GAUDETE

Římskokatolická farnost - děkanství u Všech svatých v Litoměřicích

Ohlášky - neděle 16.12. 2018  – TŘETÍ  NEDĚLE  ADVENTNÍ - GAUDETE

Dnes prožíváme třetí neděli adventní.

V tomto týdnu budeme prožívat:

 • v pátek připomínku sv. Petra Kanisia, kněze a učitele církve
 • Příští neděle bude čtvrtá adventní.
 1. Misijní klubko  dětí zve děti z farnosti, aby se v adventní době zapojily do sbírky „Misijní bonbónek“. Bližší informace jsou na lístcích vzadu u kropenky nebo u paní Jany Olivové.
 2. Dnes pořádá Misijní klubko „Adventní jarmark“. Po mši sv. budou děti nabízet výrobky s vánoční tematikou. Výtěžek z prodeje je určený na podporu Papežských misijních děl.
 3. V úterý 18.12. od 20 hod. zveme do kaple v DDKT na modlitbu chval.
 4. Ve středu 19.12.2018 od  6.30 hod. zveme do kostela sv. Jakuba na roráty.
 5. V pátek 214.12. budeme připravovat prostory našeho kostela na vánoční dobu. Prosím farníky o pomoc. Sejdeme se v 9 hodin.
 6. V sobotu 22.12. od 7.30 hod. bude v našem kostele sloužena rorátní mše sv. Zazpívají při ní skauti.
 7. V neděli 23.12. od 16 hod. bude v kostele sv. Jakuba sloužena zpívaná chorální mše sv.
 8. V neděli 23.12. v 15 hod. vyjde od divadla Karla Hynka Máchy průvod k živému  betlému na Dómském náměstí. V 16 hod. tam shlédneme příběh z Betléma o narození Ježíše Krista. Můžete si také odnést domů betlémské světlo. Bližší údaje jsou na webových stránkách hospice.
 9. Ve středu 26.12.2018 od 16 hod. jsme zváni do kostela sv.Vojtěcha v Počaplech na „Svatoštěpánské zpívání u jesliček“.

Sbírka minulou neděli činila  4.264,- Kč.  Děkujeme.

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, finanční dary a za úklid kostela.

Přeji vám požehnanou neděli.  P. Józef


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017