Hlavní menu:

Bookmark and Share
16.05.2016, autor: P. J. Szeliga, kategorie: Stalo se

Ohlášky - neděle 15.5. 2016

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Římskokatolická farnost - děkanství u Všech svatých v Litoměřicích

Ohlášky - neděle 15.5. 2016 - SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

1. Dnes prožíváme SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO. Končí doba velikonoční.

2. V tomto týdnu budeme prožívat:

* v pondělí svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech, začíná liturgické mezidobí

* ve čtvrtek svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

* v pátek památku sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze, také památku sv. Bernardina Sienského, kněze

* v sobotu památku sv. Kryštofa Magallanese, kněze, a druhů, mučedníků

* Příští neděli bude slavnost Nejsvětější Trojice.

1. V našem kostele je instalovaná výstava České dominikánské provincie “Svatý Dominik a jeho následovníci” k 800. výročí založení Řádu kazatelů. Kostel bude dnes otevřený pro veřejnost celý den.

2. FATYM Vranov nad Dyjí zve na 12. pěší pouť z Prahy do Jeníkova. Ve dnech 18.-22.5.2016 se můžete k poutníkům připojit na jakkoliv dlouhý úsek, např. v sobotu z Libochovic přes Třebenice do Teplé a Kostomlat pod Milešovkou. Podrobnosti na plakátku.

3. Ve středu 25.5.2016 se na faře v Mostecké ulici sejdou seniorky a senioři. Informace o programu budou na plakátku a pozvánkách.

4. Zveme na hlavní pouť do Jablonného ke svaté Zdislavě v sobotu 28.5.2016. Přihlášky přijímá pan Alexa do 20.5.2016. Podrobnější informace najdete na plakátku a na webových stránkách.

5. Prosíme farníky, kteří by se dne 10. června chtěli službou podílet na Noci kostelů 2016, aby se přihlásili v sakristii nebo u paní Zdenky Kirbsové. Současně připravujeme také “Den kostelů” - dopolední program v kostele Všech svatých pro žáky litoměřických základních a středních škol.

6. Sbírka minulou neděli vynesla 3.311,- Kč. Děkujeme.

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, přízeň, za finanční dary a za úklid kostela.

Přeji vám pokojnou, požehnanou neděli. P. Józef


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017