Hlavní menu:

Bookmark and Share
16.10.2017, autor: P. J. Szeliga, kategorie: Ohlášky

Ohlášky – neděle 15. 10. 2017 – 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Římskokatolická farnost – děkanství u Všech svatých v Litoměřicích

Ohlášky – neděle 15. 10. 2017 – 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

V tomto týdnu budeme prožívat:

· v pondělí památku sv. Hedviky, řeholnice, hlavní patronky Slezska, také památku sv. Markéty Marie Alacoque, panny

· v úterý památku sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

· ve středu svátek sv. Lukáše, evangelisty

· ve čtvrtek památku sv. Jana de Brébeufa a Izáka Joguese, kněží, a druhů, mučedníků, také památku sv. Pavla od Kříže, kněze, zakladatele řádu pasionistů

· v sobotu památku blahoslaveného Karla Rakouského

· Příští neděle bude 29. neděle v mezidobí.

1. Příští neděle 22.10. 2017 bude neděle misijní. Děti z misijního klubka připravují akci Misijní koláč. Po mši sv. budou nabízet koláče a jiné pečené dobroty za dobrovolný příspěvek. Výtěžek bude věnován na projekty Papežského misijního díla. Zveme také farníky, kteří se chtějí připojit a něco upéci. Sejdeme se s nimi přede mší sv. v zadní části kostela.

2. V úterý 17.10. 2017 od 20 hodin vás skupina mladých, kteří se připravují na přijetí svátosti biřmování, zve do kaple v DDKT na modlitbu chval.

3. Ve středu 18. října od 17 hod. vás zveme do DDKT na besedu s dr. Michalem Pehrem.

Sbírka minulou neděli vynesla 3.694,- Kč. Děkujeme. Příští neděli bude sbírka věnována na misie.

Duchovní správa vám děkuje za vaše modlitby, finanční a květinové dary a za úklid kostela.


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017