Hlavní menu:

Bookmark and Share
15.11.2021, kategorie: Ohlášky

Ohlášky – neděle 14. listopadu 2021

TŘIATŘICÁTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Římskokatolická farnost - děkanství u Všech svatých v Litoměřicích
Ohlášky – neděle 14. listopadu 2021
TŘIATŘICÁTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Dnes prožíváme TŘIATŘICÁTOU NEDĚLI V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ.

V následujícím týdnu je

 • v pondělí památka sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve
 • v úterý památka sv. Markéty Skotské, také památka sv. Gertrudy, panny
 • ve středu památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
 • ve čtvrtek památka Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla
 • v sobotu sobotní památka Panny Marie
 • Příští neděli bude slavnost Ježíše Krista Krále. Mši svatou bude přenášet Radio Proglas.
 1. Dnes po večerní mši svaté se sejdeme na faře k první debatě o synodě.
 2. Příští víkend se koná v našem městě diecézní setkání mládeže. Předávejte, prosím, tuto informaci mladým lidem a mysleme na ně v následujícím Týdnu modliteb za mládež.
 3. Věřící mohou až do 30.11. získat při splnění obvyklých podmínek plnomocné odpustky pro duše v očistci, navštíví-li hřbitov a pomodlí se tam za zemřelé.
 4. Ve středu 17.11. v 10.30 hod. budou v našem kostele pokřtěni František Bartoš a Kryštof Kropáček. Prosím, podpořte obě rodiny svou účastí na obřadu nebo modlitbou.
 5. V aktuálním čísle KT (46) najdete podrobnou zprávu o pouti našich biskupů do Říma, vzpomínku na misionáře a exulanta Mons. Karla Fořta, na básníka Václava Renče. Dozvíte se také, jak předcházet nedorozumění a krizi v manželství a o způsobech pomoci, kterou lidem v nouzi poskytují Charita a Mezinárodní vězeňské společenství.
 6. Sbírka minulou neděli činila 8.529,- Kč. Mnohokrát děkuji.

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, za úklid kostela, za finanční dary do sbírky a na farní účet.

Přeji vám požehnanou neděli. P. Józef

Bankovní účet farnosti číslo 1002191319/0800. Potvrzení o finančním daru pro daňové účely bude vydáno na požádání.


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017