Hlavní menu:

Bookmark and Share
14.05.2017, autor: P. Jozef Szeliga, kategorie: Ohlášky

Ohlášky - neděle 14. 5. 2017

PÁTÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Římskokatolická farnost - děkanství u Všech svatých v Litoměřicích

Ohlášky - neděle 14. 5. 2017 - PÁTÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Dnes prožíváme PÁTOU NEDĚLI VELIKONOČNÍ.

V tomto týdnu budeme prožívat:

* v úterý památku sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech

* ve čtvrtek památku sv. Jana I., papeže a mučedníka

* v pátek památku sv. Jana Marie Hofbauera, kněze, také památku sv. Bernardina Sienského, kněze mučedníka

* Příští neděle bude ŠESTÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ.

1. Vedoucí z Litoměřic a Turnova zvou děti od 6 do 15 let na dětský letní tábor. Bližší údaje jsou na nástěnce a na webových stránkách farnosti.

2. Ve dnech 26 až 28. května se bude v Litoměřicích konat festival "Alchymistické Litoměřice". Uvedené přednášky , koncerty a některé dílny jsou v rozporu s učením církve a zároveň jsou i vážným nebezpečím pro ty, kteří se jich zúčastní. Církev vždy varovala věřící před duchovním ohrožením, které vyplývá z praktik magie a okultismu. I v dnešní době se stále šíří různé praktiky spojené s východní filozofií, parapsychologií a netradiční medicínou. V Katechismu katolické církve v článku 2117 čteme: Všechny praktiky magie a čarodějnictví, kterými se člověk snaží podrobit si skryté síly, aby mu sloužily, a tak dosáhnout nadpřirozené moci nad bližním, i kdyby to směřovalo k jeho uzdravení, závažně odporují ctnosti zbožnosti. Je třeba si připomenout, že vědomá účast v těchto praktikách je hříchem proti prvnímu Božímu přikázání a také vystavuje nás a naše blízké možnému působení zlých duchů. Zveme proto k modlitbě - adoraci za naše město, která se bude konat v pátek 26.5. 2017 po večerní mši sv.

 

3. Sbírka minulou neděli vynesla 4.007 ,- Kč. Děkujeme.

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, finanční a květinové dary a za úklid kostela.

Přeji vám požehnanou neděli. P. Józef


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017