Hlavní menu:

Bookmark and Share
16.10.2018, autor: P. Józef Szeliga, kategorie: Ohlášky

Ohlášky - neděle 14.10. 2018

DVACÁTÁ OSMÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Římskokatolická farnost - děkanství u Všech svatých v Litoměřicích

Ohlášky - neděle 14.10. 2018 – DVACÁTÁ OSMÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

Dnes prožíváme 28. NEDĚLI V MEZIDOBÍ.

V tomto týdnu budeme prožívat:

  • v pondělí památku sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
  • v úterý památku sv. Hedviky, řeholnice, hlavní patronky Slezska, také památku sv. Markéty Marie Alacoque, panny
  • ve středu památku sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
  • ve čtvrtek svátek sv. Lukáše, evangelisty
  • v pátek památku sv. Jana de Brébeuf (brí:bef)a Izáka Joguese (žogéze), kněží, a druhů, mučedníků, také památku sv. Pavla od Kříže, kněze
  • v sobotu sobotní památku Panny Marie
  • Příští neděle bude devětadvacátá neděle v mezidobí.

 

  1. Zveme farníky v úterý 16.10.2018 od 20 hod. do kaple DDKT na modlitbu chval.
  2. V sobotu nebude v katedrále ranní mše svatá o půl osmé. Od 11.00 hod. bude otec biskup Jan sloužit mši svatou na poděkování Pánu Bohu za dar 70 let života, 45 let kněžství a 10 let biskupské služby.
  3. Na příští neděli 21. října 2018 připadá Misijní neděle. Misijní klubko dětí připravuje akci "Misijní koláč" a též malý misijní jarmark. Akce není prezentací výrobků jen dětí Misijního klubka a jejich rodičů, ale je otevřená všem farníkům! Kdo byste rádi něco dobrého nabídli, máte sílu a čas něco hezkého vytvořit, napéci, máte možnost tak učinit a přinést v neděli 21.10. na bohoslužbu. Výtěžek je určen na podporu Papežského misijního díla.

Sbírka minulou neděli činila  3.457,- Kč.  Děkujeme.

 

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, finanční dary a za úklid kostela.

Přeji vám požehnanou neděli.  P. Józef


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017