Hlavní menu:

Bookmark and Share
13.09.2021, autor: Miloslav Marek, kategorie: Ohlášky

Ohlášky – neděle 12. září 2021

DVACÁTÁ ČTVRTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Římskokatolická farnost - děkanství u Všech svatých v Litoměřicích
Ohlášky – neděle 12. září 2021
DVACÁTÁ ČTVRTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Dnes prožíváme DVACÁTOU ČTVRTOU NEDĚLI V MEZIDOBÍ. Na dnešek připadá také památka Jména Panny Marie.

V následujícím týdnu je

 • v pondělí památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
 • v úterý svátek Povýšení svatého kříže
 • ve středu památka Panny Marie Bolestné
 • ve čtvrtek památka sv. Ludmily, mučednice
 • v pátek památka sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníků, také památka sv. Roberta Bellarmina, biskupa a učitele církve
 • v sobotu sobotní památka Panny Marie
 • Příští neděle bude 25. neděle v mezidobí.
 1. V sobotu 18. září pojede naše farnost na Tetín na Národní poutní mši svatou ke cti sv. Ludmily. Hlavním celebrantem bude papežský legát kardinál Schönborn. Ještě máme několik volných míst. Přihlašujte se u pana Alexy nebo u P. Józefa. Cena při plném obsazení autobusu je 170,- Kč. Odjezd autobusu v 7.30 od DDKT.
 2. Prosím rodiče, aby přihlašovali děti do náboženství. Dvě skupiny mladších dětí bude učit paní učitelka Marie Brůnová, děti z 2. stupně ZŠ P. Józef. Přihlášky jsou vzadu u kropenky a na webových stránkách farnosti.
 3. Skupina dětí se připravuje na první svaté přijímání, které bude poslední zářijovou neděli (26.9.). Prosím, pamatujme na děti v modlitbě.
 4. V novém čísle KT jsou články o usmířeni v rodinách, o sv. Ludmile a o blahořečení kardinála Wyszyńskiego a sestry Czacké.

 

Sbírka minulou neděli činila 8211 ,- Kč. Mnohokrát děkuji.

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, za úklid kostela, za finanční dary do sbírky a na farní účet.

Přeji vám požehnanou neděli. P. Józef

Bankovní účet farnosti číslo 1002191319/0800. Potvrzení o finančním daru pro daňové účely bude vydáno na požádání.

 


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017