Hlavní menu:

Bookmark and Share
12.04.2020, autor: P. Józef Szeliga, kategorie: Ohlášky

Ohlášky – neděle 12. dubna 2020

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Římskokatolická farnost - děkanství u Všech svatých v Litoměřicích
Ohlášky – neděle 12. dubna 2020 – SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Dnes prožíváme slavnost Zmrtvýchvstání Páně.

V tomto týdnu budeme prožívat dny VELIKONOČNÍHO OKTÁVU.

  • Příští neděle bude druhá neděle velikonoční - BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ.

1.  Kostel Všech svatých bude na Boží hod velikonoční otevřen od 14.00  do 17.00 hod.

Můžete tento čas využít ke krátké individuální modlitbě a k přijetí Eucharistie, ovšem za dodržení těchto podmínek: V kostele nesmí být víc jak tři lidé, musí dodržet vzájemný odstup min. 2 metry, rouška, jednorázové rukavice. Mějme na paměti, že jsme povinni chránit zdraví druhých i svoje.

2.   Aktuální čísla Katolického týdeníku je možné vždy od soboty zdarma stáhnout z webových stránek KT:    www.katyd.cz

3.  ČBK  nabízí věřícím duchovní pomoc na telefonu po celé České republice. Na kněze, kteří se dali k dispozici na výzvu svých biskupů a jsou ochotni vykonávat tuto službu, se mohou obrátit všichni, kteří v době pandemie potřebují podporu nebo povzbuzení. V naší diecézi to jsou P. Rudolf Repka (tel. 603 327 159) a P. Radim Vondráček (tel. 605 032 253).

4. Děkujeme panu Marku Ženklovi za zprostředkování přenosu velikonočních bohoslužeb.

Děkuji za vaše modlitby.

Přeji vám v této mimořádné době, kterou nikdo z nás ještě nezažil, hodně síly a trpělivosti ke zvládání všech těžkostí, vyplývajících z omezení.

Požehnané svátky! Bůh vás všechny ochraňuj!  Žehná Vám  P. Józef.


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017