Hlavní menu:

Bookmark and Share
12.09.2022, autor: Miloslav Marek, kategorie: Ohlášky

Ohlášky – neděle 11. září 2022

ČTYŘIADVACÁTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Římskokatolická farnost - děkanství u Všech svatých v Litoměřicích
Ohlášky – neděle 11. září 2022
ČTYŘIADVACÁTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Dnes prožíváme  ČTYŘIADVACÁTOU NEDĚLI V MEZIDOBÍ.

V následujícím týdnu je

  • v pondělí památka Jména Panny Marie
  • v úterý památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
  • ve středu svátek Povýšení svatého kříže
  • ve čtvrtek památka Panny Marie Bolestné
  • v pátek památka sv. Ludmily, mučednice
  • v sobotu památka sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníků, také památka sv. Hildegardy, panny a učitelky církve
  • Příští neděle bude 25. neděle v mezidobí.

1.  Dnes si připomínáme 18. výročí mučednické smrti P. MUDr. Ladislava Kubíčka na třebenické faře.

2.  Stále ještě můžete hlasovat ve věci nominace na cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro za Objev maleb v kostele Všech svatých nebo za kvalitní restaurování sochařské výzdoby na fasádě kostela sv. Antonína v Milešově.

3. V pátek v 18 hod. vás zvu do kostela sv. Ludmily na poutní mši svatou. V kostele Všech svatých mše sv. nebude.

4.   Prosím rodiče, aby přihlašovali své děti do výuky náboženství. Přihlášky jsou vzadu u kropenky a na webových stránkách farnosti.

5.  Sestry karmelitky z Drast prosí o podporu stavby jejich kláštera. Bližší informace o způsobu podpory najdete na webových stránkách farnosti.

6.  V aktuálním čísle KT (37) najdeme články o zahájení výuky na církevních školách, o vhodném  výběru       mimoškolních aktivit dětí, úvahu o duchovní nestřídmosti a jejím vlivu na duchovní zrání člověka, rozhovor s restaurátorkou Vanesou Trostovou a také zajímavou přílohu Perspektivy.

7.    Sbírka minulou neděli činila 6.504,- Kč. Mnohokrát děkuji.

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, za úklid kostela a za finanční dary do sbírky a na farní účet.

 

Přeji vám požehnanou neděli i celý další týden.  P. Józef

 

Bankovní účet  farnosti číslo 1002191319/0800.  Potvrzení o finančním daru pro daňové účely bude vydáno na požádání.


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017