Hlavní menu:

Bookmark and Share
11.07.2021, autor: Miloslav Marek, kategorie: Ohlášky

Ohlášky – neděle 11. července 2021

PATNÁCTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Římskokatolická farnost - děkanství u Všech svatých v Litoměřicích
Ohlášky – neděle 11. července 2021
PATNÁCTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Dnes prožíváme PATNÁCTOU NEDĚLI V MEZIDOBÍ.

Na dnešek připadá také památka sv. Benedikta z Nursie, opata, patrona Evropy.

V následujícím týdnu je

  • v úterý památka sv. Jindřicha
  • ve středu památka sv. Hroznaty, mučedníka, hlavního patrona plzeňské diecéze, také památka sv. Kamila de Lellis, kněze
  • ve čtvrtek památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
  • v pátek památka Panny Marie Karmelské
  • v sobotu památka bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněží
  • Příští neděle bude 16. neděle v mezidobí.
  1. O prázdninách je kostel Všech svatých od úterý do neděle otevřený pro veřejnost. Stálá průvodcovská služba je zajištěna destinační agenturou.
  2. V sobotu 17.7. 2021 vyjdou poutníci k Božímu Milosrdenství na pouť ke sv. Jakubovi do Železného Brodu. Pokud je chcete vyprovodit, přijďte v 8 hod. ráno na mši svatou do litoměřického kostela sv. Jakuba. Pokud se s poutníky chcete vydat i na cestu, třeba jen na první etapu do Štětí, poskytne vám informace paní Marie Mazancová (tel. 603 293 244 nebo e-mail: marie.mazancova@gmail.com).
  3. Dne 21. srpna 2021 si svátost manželství udělí slečna Klára Legnerová, Kozinova 12, Litoměřice a pan Ludvík Rubáš, Károvsko - Turnov. Prosíme o modlitbu za snoubence. Kdo by věděl o překážkách, které by bránily platnému uzavření manželství, ten je povinen toto oznámit děkanskému úřadu.
  4. Dnešní sbírku věnujeme na pomoc lidem postižených katastrofou. Vybranou částku pošleme na účet Diecézní charity Brno.

 

Sbírka minulou neděli činila 4.581,- Kč. Mnohokrát děkuji.

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, za úklid kostela, za finanční dary do sbírky a na farní účet.

Přeji vám požehnanou neděli. P. Józef

Bankovní účet farnosti číslo 1002191319/0800. Potvrzení o finančním daru pro daňové účely bude vydáno na požádání.

 


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017