Hlavní menu:

Bookmark and Share
12.09.2016, autor: P. J. Szeliga, kategorie: Ohlášky

Ohlášky - neděle 11.9. 2016

DVACÁTÁ ČTVRTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Římskokatolická farnost - děkanství u Všech svatých v Litoměřicích

Ohlášky - neděle 11.9. 2016 - DVACÁTÁ ČTVRTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

V tomto týdnu budeme prožívat:

* v pondělí památku Jména Panny Marie

* v úterý památku sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

* ve středu svátek Povýšení svatého Kříže

* ve čtvrtek památku Panny Marie Bolestné

* v pátek v naší farnosti slavnost sv. Ludmily, mučednice

* v sobotu památku sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníků, také památku sv. Roberta Bellarmina, biskupa a učitele církve

* Příští neděle bude dvacátá pátá neděle v mezidobí. Bude vysílaná Radiem Proglas.

1. Prosím rodiče, přihlašujte své děti do výuky náboženství. Přihlášky najdete vzadu na bočním oltáři u kropenky nebo v elektronické podobě na farním webu.

2. V pondělí a v úterý se koná konference o poutním místě Filipov u příležitosti 150. výročí zjevení Panny Marie a uzdravení Magdaleny Kadeové. Podrobné informace najdete na stránkách biskupství.

3. V pátek v 18.00 hod. zveme na poutní mši sv. v kostele sv. Ludmily.

4. Chrámový sbor nutně potřebuje posily ve všech skupinách hlasů, hlavně tenory a basy. Prosím, pokud dobře zpíváte, přihlaste se u pana varhaníka. Je krásné chválit svého Stvořitele zpěvem při liturgii.

5. Sbírka z minulé neděle vynesla 4.142 Kč. Děkujeme. Sbírka příští neděli bude věnována na církevní školy.

 

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, přízeň, za květinové a finanční dary a za úklid kostela.

Přeji vám požehnanou neděli. P. Józef


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017