Hlavní menu:

Bookmark and Share
01.09.2019, autor: P. Józef Szeliga, kategorie: Ohlášky

Ohlášky – neděle 1.9. 2019

DVAADVACÁTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Římskokatolická farnost - děkanství u Všech svatých v Litoměřicích

Ohlášky – neděle 1.9. 2019 – DVAADVACÁTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

Dnes prožíváme dvacátou druhou neděli v mezidobí, Světový den modliteb za stvoření.

V tomto týdnu budeme prožívat:

 • v úterý památku sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
 • ve středu připomínku sv. Růženy z Viterba, panny
 • ve čtvrtek připomínku sv. Terezy z Kalkaty, zakladatelky kongregace Sester misionářek lásky
 • v pátek připomínku sv. Magnuse, opata OSB
 • v sobotu památku sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka
 • Příští neděle bude 23. neděle v mezidobí. Na tento den připadá svátek Narození Panny Marie.
 1. Dnes v 16 hod. bude v kostele sv. Jakuba sloužena latinská mše svatá.
 2. Rodiče prosím, aby přihlašovali své děti na výuku náboženství. Přihlášky jsou vzadu      u kropenky. Výuka bude probíhat ve čtvrtek odpoledne v DDKT – od 14 hod. nejmladší děti, od 15 hod. děti z 2. a 3. tříd ZŠ, od 16 hod. děti ze 4.,5.,6. třídy. Nejmladší děti vyučuje Blanka Tomasová, další dvě skupiny Mgr. Kateřina Kroupová. Rodiče prosím, aby další aktivity dětí plánovali na jiné dny. Rozvrh náboženství se měnit už nebude.
 3. Ode dneška je změna v konání bohoslužeb: Mše sv. ve čtvrtek v 18 hod. bude sloužena pravidelně v kostele Všech svatých (ne v hospicu).
 4. Ode dneška se náš farní obvod rozšiřuje o farnosti Lovosice, Milešov, Velemín,  Prackovice n. L.  Proto moc prosím svoje farníky, aby mi v této nelehké situaci byli hodně nápomocni.  Potřebuji vaši pomoc v ještě větší míře, než doposud.
 5. Příští neděli 8.září 2019 v 15 hod. vás zvu do kostela Narození Panny Marie v Libochovanech na poutní mši svatou, kterou bude sloužit P. Jiří Smolek.
 6. Od září 2019 zahajujeme v naší farnosti přípravu na přijetí svátosti biřmování. Mládež od 14 let i starší zájemci se přihlašují u P. Józefa. První setkání bude 24.9.2019 na faře.

Sbírka minulou neděli činila  6.045,- Kč.  Děkujeme.

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, finanční a květinové dary a za úklid kostela.

Přeji vám požehnanou neděli. P. Józef

Ke stažení: Rozpis bohoslužeb platný od 1. září 2019, 207 kB


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017