Hlavní menu:

Bookmark and Share
24.04.2020, autor: Miloslav Marek, kategorie: Pořad bohoslužeb

Obnovení bohoslužeb

ve farnosti Všech svatých v Litoměřicích

Bohoslužby se budou konat:

sobota 25. dubna - v 18.00 hodin poutní mše svatá v kostele sv. Vojtěcha, Křížová ul., Litoměřice

neděle 26. dubna   - v 9.00 hodin mše svatá v děkanském kostele Všech svatých, Litoměřice

v 15.00 hodin mše svatá v kapli Nejsvětější Trojice, Trávčice

v 18.00 hodin mše svatá v děkanském kostele Všech svatých, Litoměřice

Od pondělí 27. dubna bude pravidelná večerní mše svatá v 18.00 hodin v děkanském kostele Všech svatých.

pro účast na bohoslužbě, aby byla dodržována následující pravidla:
i. bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 15 osob,
ii. v bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti,
iii. účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce,
iv. účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně,
v. v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady,
vi. duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie/Večeře Páně a po něm,
vii. délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje,
viii. bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.),
ix. je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní bohoslužebný prostor;

Pro účast na bohoslužbě je nutné dodržovat následující pravidla:

1. bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 15 osob,

2. v bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti,

3. účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce,

4. účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie; je doporučeno přijímat Eucharistii na ruku

5. v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady,

6. duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie a po něm,

7. délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje,

8. bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.),

9. je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní bohoslužebný prostor;

 


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017