Hlavní menu:

Bookmark and Share
09.12.2020, autor: Miloslav Marek, kategorie: Stalo se

Obnova střešní krytiny

na severní přístavbě děkanského kostela Všech svatých

Akce: Obnova střešní krytiny na severní přístavbě kostela Všech svatých. Práce tesařské, pokrývačské, klempířské.

Termín realizace :                                           červenec, srpen 2020

Cena zakázky :                                                 497.659,-Kč vč. 21% DPH

Dotace Ministerstva kultury ČR :              248.000,-Kč vč. 21% DPH

Dotace města Litoměřice :                            50.000,-Kč vč. DPH

Spoluúčast farnosti :                                     199.659,-Kč vč. DPH

 

Provedené práce

Byla kompletně sejmuta dožilá krytina v celé ploše obnovované části střechy. Bylo odstraněno dožilé laťování. Následně byly provedeny opravy částí dřevěných prvků, které byly napadeny dřevokazným hmyzem či byly shnilé vlivem zatékání. Následně bylo instalováno nové laťování včetně tvorby 2 ks tzv. volských ok / okna v ploše střechy /. Byly osazeny nové klempířské prvky odvodnění střechy. Poté byla osazena nová pálená krytina v celé ploše obnovované části střechy. Na závěr byl proveden úklid vnitřních prostor a úklid vnějšího prostranství.

Veškeré práce byly kontrolovány zástupci památkové péče a po dokončení prací i odsouhlaseny zápisem, který byl nutný k proplacení dotačních financí.

Finančními prostředky je možné přispět na bankovní účet 1002191319 / 0800 (Česká spořitelna, a.s.).


20.11.2020 10:00

Oprava střešní krytiny

Oprava střešní krytiny
 

Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017