Hlavní menu:

Bookmark and Share
01.06.2015, autor: Z.Kirbsová, kategorie: Stalo se

Noc kostelů

poděkování

Milí spoluorganizátoři,

chci Vám tímto moc poděkovat za Vaši práci, obětavost, nadšení, trpělivost.. za Všechno, co jste letos do naší Noci kostelů vložili..

Letošní Noc kostelů se vydařila - zní to jako klišé, ale snad je to tak.. nasvědčuje tomu počet návštěvníků i dojmy, které jsme stačili během Noci kostelů zatím zachytit.. v kostelích vládla neopakovatelná atmosféra! Neotevíraly se ten večer jen kostely, ale i srdce. Nás, kteří jsme chtěli dát, nabídnout, pozvat - ale i příchozích, kteří naslouchali, přijímali to, co jsme se snažili pro ten večer přichystat. Ať již to byla vystoupení sborů, dramatická vystoupení, varhanní hudba, modlitby při mši sv. - ale i pár slov, milá promluva v kostele, odpovědi na zvídavé dotazy příchozích dětí, přátelská pozdravení, přivítání u vchodu - ale i jen možnost v klidu si prohlédnout samotné kostely, v tichu usednout a rozjímat.. napadlo mne během toho večera - proč vlastně lidé do kostelů tu noc přicházejí - jako poutníci, na místo, kde mohou spočinout, nabrat duchovní sílu, zažít ztišení, vnitřní klid...? Doufejme, že ten večer nalezli, co hledají..

Děkuji rověž za podporu a pomoc O. Józefu Szeligovi.


Výsledek se dostavil snad v měřitelné podobě počty vstupů a v míře neměřitelně.... doufejme také :-)

Vstupy na Noc kostelů v Litoměřicích, katolické kostely:

Kostel všech svatých 1500 vstupů,

katedrála sv. Štěpána 1080 vstupů,

kostel sv. Ludmily - 591 vstupů,

kostel sv. Jakuba - 528 vstupů,

kostel sv. Vojtěcha - 501 vstupů,

kaple sv. J.Křtitele - 382 vstupů,

kostel Zvěstování Panny Marie - 534 vstupů

celkem 5 116 vstupů

-----------------------------------------------------------

+ kaple Hospicu sv. Štěpána -  371 vstupů

+ věž u katedrály sv. Štěpána - 600 vstupů

-----------------------------------------------------------

Celkem  6087 vstupů

- což je ve srovnání s loňským ročníkem -(kdy bylo zaznamenáno v uvedených kostelích  celkový počet 3983 vstupů, bez vstupů z hospicu a věže) - výsledek vynikající  :-)

Pán Bůh zaplať za vše!

Moc děkuji všem, kdo pomáhali, podíleli se na programu, účinkovali, připravovali, modlili se za nás a nebo jen byli nablízku!

Srdečně zdraví
Zdeňka Kirbsová

Odkaz na fotografie z kostela Všech sv.http://zeec.rajce.idnes.cz/Noc_kostelu_kveten_2015/


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017