Hlavní menu:

Bookmark and Share
04.06.2022, autor: Miloslav Marek, kategorie: Pozvánky

Noc kostelů 2022

Program Noci kostelů 10. 6. 2022 v Litoměřicích
Kostel Všech svatých  www.farnost-litomerice.cz 18.00 - 24.00
17.30 Modlitba růžence
18.00 Mše svatá
19.00 Cesta mého srdce aneb I pěšky je pomalu z Čech do Santiaga de Compostela – beseda s promítáním fotografií. Může jedna obyčejná žena dojít pěšky z Děčína až do nejznámějšího poutního cíle Evropy? Pojďte se přijít podívat a  popovídat.
20.00 Královský nástroj I – povídání o varhanách na kůru kostela s ukázkou improvizace
21.00 Duchovní hudba v podání sborů Puellae cantantes  a Singing Friends
22.00 Královský nástroj II – povídání o varhanách na kůru kostela s ukázkou improvizace
23.00 Apendix – vokální projekt
23.45 Adorace -  modlitba za všechny, kdo tuto Noc vešli do našich kostelů a za jejich úmysly.
V boční kapli Sv. Jana Nepomuckého výstava toho nejzajímavějšího, co skrývá naše sakristie - liturgické potřeby, roucha a další zajímavé poklady.
19.00 – 22.00 Po celou dobu mimo konání koncertů možnost prohlídky kostela s průvodci nebo sami.
Kostel sv. Ludmily, klášter  www.farnost-litomerice.cz 18.00 - 23.00
18.00 – 18.45 1 blok volného pásma žáků a učitelů ZUŠ, flétny, kytara, violoncella a sólový zpěv.
19.00 – 19.45 2 blok volného pásma žáků a učitelů ZUŠ, flétny, kytara, violoncella a sólový zpěv.
20.00 – 20.30 p. Dominik Lendacký se svými fujarami a píšťalami, možnost dotazů, povídání a poslech
20.30 – 22.00 Poslech žalmů z CD prokládaná chvílemi hry na varhany k meditaci a klidnému poslechu a rozjímání
22.00 – 22.30 Modlitba breviáře
22.30 – 23.00 Klidná tichá chvíle k modlitbě, možnost setkání se s knězem k rozhovoru a dotazům, nebo společné modlitbě.
V čase 18-20 h bude výtvarná dílna, kde si dětí budou moci vytvořit nebo vyrobit obrázek se svým oblíbeným svatým patronem.
Po celý čas možnost nahlédnout do Bible, opsat si slovo pro sebe, rozjímat a zapálit si svíčku. Můžete si nosit napsané prosby, přání, poděkování už připravené z domova, nebo si je napsat v kostele sv. Ludmily a vložit do krabičky. Tyto vzkazy pak budou odneseny do kostela Všech svatých a v neděli bude na tyto úmysly sloužena mše svatá.
Budete mít možnost se vyfotit se sv. Ludmilou, a zaslat nám fotky, každý bude odměněn drobnou pozorností.
Mlékojedy, kostel sv. Martina  www.farnost-litomerice.cz 18.00 - 23.00
18.30 Zpěv Monika Lachmanová
19.30 Zpěv Monika Lachmanová
18.00 – 20.00 Volná prohlídka
Kaple sv. Zdislavy Ul. Kosmonautů, Ltm   www.farnost-litomerice.cz 18.00 - 23.00
18.00 – 23. 00 Otevření kaple pro veřejnost
Katedrála sv. Štěpána   www.svaty-stepan.cz 18.30 - 22.00
18.30 – 19.15 Otevření katedrály, volná prohlídka
19.30 – 21.00 Mše sv.
21.10 – 22.00 Volná prohlídka
22.00 Uzavření katedrály
Kostel sv. Vojtěcha www.farnost-litomerice.cz 16.30 - 22.00
16.30 Otevření kostela
16.30 – 17.30 Zkouška koncertu (varhany)
17.30 – 18.30 Koncert ZUŠ
18.30 – 22.00 Volná prohlídka, možnost dotazů, rozjímání
22.00 Uzavření kostela
Kostel sv. Jakuba www.farnost-litomerice.cz 18.00 - 22.00
19.00 – 19.30 Literárně- hudební zastavení u oltářů v kostele sv. Jakuba
Housle: Miroslav Roček + recitace
18.00 – 22.00 Kostel otevřen k volné prohlídce
Kaple sv. Jana Křtitele www.farnost-litomerice.cz  Máchova ul. 19.00 - 21.00
19.00 – 21.00 Volná prohlídka
Chrám sv. Václava     Svatojiřská ul. Litoměřice 18.00 - 23.00
18.00 – 18.40 Večerňa (Večerní modlitba, podobná katolickým Nešporám)
19.00 – 23.00 Komentovaný výklad s možností dotazů:
-       Vznik, vývoj a praktika Pravoslaví v Čechách
-       Proč je pravoslavný chrám v katolické stavbě?
-       Ikonografie
-       Odpovědi na nejrůznější otázky
Počaply, kostel sv. Vojtěcha   www.farnost-litomerice.cz 17.00 - 23.00
17.00 – 19.00 Koncert na varhany a housle, spojen s přednáškou nemocniční kaplanky p.Klekerové - Smysl utrpení v životě člověka
Po celou dobu: Známí světci v počapelském kostele:
Řehole sv. Benedikta - Ora et labora - historie řádu - sv. Benedikt - obraz visí v kostele. Možnost návštěvy fary - částečně zrekonstruované, prohlídka ornátů
Po celou dobu můžete rozjímat, zapálit svíčku, prohlédnout si přilehlý hřbitov a kapli Nejsvětější tváře Ježíšovy

 

Ke stažení: Prehledny-program-NK-2022.pdf, 286 kB


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017