Hlavní menu:

Bookmark and Share
31.05.2020, autor: Miloslav Marek, kategorie: Pozvánky

Noc kostelů 2020

Římskokatolická farnost - děkanství U Všech svatých Litoměřice

Kostel Všech svatých 18.00 – 23.00 hod.

www.farnost-litomerice.cz

18.00 – 19.00 Slavnostní zahájení  - mše sv. za město Litoměřice

19.00 – 19.30 Víra Abrahámova a víra Lotova – přednáška Mgr. Vlasty Klekerové

20.00 – 21.00 Ministrabit Deo - představení úlohy ministrantů a pozvánka na souběžnou

výstavku liturgických předmětů

21.00 – 22.00 Varhanní nocturno – varhanní hudba a prohlídka varhan s místním dlouholetým varhaníkem Jaroslavem Puldou

22.00 – 23.00 Možnost prohlídky kostela, souběžně přímý přenos TV Noe z tohoto kostela

23.00 Závěrečná modlitba s požehnáním

Prohlídka kostela – po celou dobu je kostel otevřen a je možná prohlídka kostela

(s ohledem na mši sv.), setkání a rozhovor s duchovním a přítomnými věřícími. Možnost zanechání osobních přání, proseb a vzkazů a modliteb ve schránce u oltáře.


Kostel sv. Ludmily, klášter  18.00 – 22.30 hod.

 

www.farnost-litomerice.cz

18.00 – 19.00 Zahájení hrou na dudy, pan Štembera

19.00 – 19.30 Hudební vystoupení č. 1 – zpěv J. Červinková, violoncello J. Knotte, varhany M. Landová

19.30 – 20.00 Rozjímání za svitu svíček

20.00 – 20.30 Hudební vystoupení č. 2 -  zpěv J. Červinková, violoncello J. Knotte, varhany M. Landová, Ivana Krmíčková a spol. s flétnou

20.30 – 21.00 Rozjímání za svitu svíček

22.30 – 23.00 Modlitba chval, povede Magda Šobáňová

22.00 – 22.30 Modlitba Breviáře

18.00 – 21.00 Výtvarná dílnička na téma sv. Zdislava, patronka rodin

18.00 – 21.00 Otevřen exteriér kláštera k prohlídce


Kostel sv. Jakuba                         18.00 – 22.00 hod.

 

www.farnost-litomerice.cz

18.00 – 22.00 Volná prohlídka, prostor ke ztišení a prosbám

18.00 – 21.00 V průběhu večera varhanní hudba


Kaple sv. Jana Křtitele, Máchova ul. 18.00 - 21.00 hod.

 

www.farnost-litomerice.cz

Volná prohlídka


Počaply, kostel sv. Vojtěcha                           17.00 – 20.00 hod.

 

Možnost prohlídky kostela, rozhovoru.


Mlékojedy, kostel sv. Martina                         17.00 – 20.00 hod.

 

Možnost prohlídky kostela, zapálení svíčky, modlitby, rozhovoru.


Libochovany, kostel Narození Panny Marie    17.00 – 20.00 hod.

 

17.00 - 20.00 Úvodní slovo, rozjímání, duchovní slovo generální vikář - Mons. ICLic. Mgr. Martin Davídek, pěvecké vystoupení kvarteto FOR VOX


Katedrála sv. Štěpána 19.00 – 21.00 hod.

 

www.svaty-stepan.cz

19.00 – 21.00 Katedrála bude otevřená pro modlitbu a prohlídku


Kostel sv. Vojtěcha 18.00 – 22.00 hod.

 

www.farnost-litomerice.cz

18.00 – 19.00 Volná prohlídka s možností dotazů

19.00 – 19.30 Prostor pro ztišení a zamyšlení

19.30 – 20.30 Varhany – Liturgická hudba v průběhu roku, Marie Brůnová

20.30 – 21.00 Volná prohlídka

21.00 – 22.00 Modlitba růžence

21.30 – 22.00 Volná prohlídka, prostor pro ztišení a zamyšlení


Hospic sv. Štěpána – kaple sv. Štěpána 18.00  - 22.00 hod.

 

www.hospiclitomerice.cz

18.00 – 22.00 Stopy světla, stopy lásky

18.00 - 22.00 Ochutnávka mešních vín


Kostel Zvěstování Panně Marii 18.00 – 22.00 hod.

 

(jezuitský kostel) www.galerie-ltm.cz

18.00 – 22.00 Komentovaná prohlídka výstavy Pavel Mára - Site specific project s kurátorem Janem Brodským


Kaple sv. Zdislavy, Charitní domov, Klášterní 92, Litoměřice,  18.00 – 23.00 hod.

 

18.00 – 23.00 Prohlídka, otevření kaple pro veřejnost


Modlitebna Evangelické církve metodistické, Sládkova 767/8, Litoměřice 17.00 – 20.00 hod.

 

17.00 - 20.00 Prohlídka sborového domu od "suterénu až na půdu"


Modlitebna CASD, Máchova ul., Litoměřice 17.00 - 20.00

 


Modlitebna Českobratrské církve evangelické, Rooseveltova 7, Litoměřice 17.00 - 20.00

 


Žitenice, kostel sv. Petra a Pavla 18.00 – 21.00 hod.

 

18.00 – 19.00 Varhanní koncert

19.00 – 20.00 Prohlídka kostela s výkladem

21.00 Uzavření kostela


Velké Žernoseky, kostel sv. Mikuláše 18.00 – 20.00 hod.

 

18.00 - 20.00 Prohlídka, otevření kostela pro veřejnost


 


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017