Hlavní menu:

Bookmark and Share
20.05.2014, autor: Z. Legnerová, kategorie: Pozvánky

Noc kostelů 2014

rozhovor s koordinátorkou Zdeňkou Kirbsovou, aneb Na co se můžete těšit ..
Noc kostelů 2014

Ptala se: Zuzana Legnerová

Odpovídala: Zdeňka Kirbsová

1. Co netradičního a nového nás čeká na letošní Litoměřické Noci kostelů ? Co by si návštěvníci neměli nechat ujít ? Má letošní ročník nějaká svá specifika ?
Netradiční je letošní ročník Noci kostelů v mnoha směrech.
Je mimořádný tím, že se koná ve dnech voleb do Evropského parlamentu. Myslím si, že Noc kostelů může být svým způsobem pro jejich výsledek přínosná a může na ně mít dobrý vliv. Ačkoli je Noc kostelů akce apolitická, může krásný zážitek z ní zanechat stopu ve voličově nerozhodném srdci a pozitivně ovlivnit jeho volbuJ
Netradiční je letošní Noc kostelů také tím, že nám vyrostla a protáhla se v délku celého dne a téměř celé noci – akce spojené s Nocí kostelů trvají konkrétněv Děkanském kostele Všech svatých od rána od 8 hod. a v katedrále Sv. Štěpána od 9 hod. a během celého dopoledne, kdy zde bude probíhat tzv. Den kostelů – což je již osvědčená akce pro základní školy, kdy je možnost pro objednané třídy komentovaná prohlídka kostela spojená s ukázkou varhanní hudby (letos byl o tuto aktivitu mezi školami mimořádný zájem, takže termíny prohlídek byly velice rychle obsazeny).
V Děkanském kostele Všech svatých však dále Noc kostelů pokračuje ještě celé odpoledne tzv. Otevřeným kostelem, kdy je kostel otevřen všem příchozím – například rodinám s malými dětmi, seniorům, zkrátka všem, kteří by se rádi akce zúčastnili, ale večer nemohou přijít. V této době
od 14 – 18 hod. je v kostele klid, hlavní program začíná až od 18,00 hodin mší sv. a pokračuje dalšími vystoupeními až do 24,00 hodin. V ostatních kostelích je zpravidla program od 18 – 23 hodin, v některých jen do 22 hod.
V letošním ročníku se také návštěvníkům nově otevřou prostory, kam se v loňském roce při Noci kostelů nepodívali – a sice do nádvoří bývalého kláštera kapucínů, sousedícího s kostelem Sv. Ludmily a dále se k nám připojila Severočeská galerie výtvarného umění a otevře kostel Zvěstování Panny Marie, kde bude komentovaná prohlídka.


2. Co zajímavého nabízíte seniorům ?
V kostelích naší farnosti, které jsou v letošním ročníku Noci kostelů otevřeny, bude probíhat velmi různorodý program. Od možnosti tiché meditace až po výběr několika koncertů litoměřických sborů a hudebních vystoupení žáků ZUŠ, varhanní hudba i dramatická vystoupení. Domnívám se, že si v naší nabídce vyberou všichni - ale co nabídnout konkrétní skupině návštěvníků, aniž bych opomenula některý z jejich oblíbených žánrů? Pokusím se vybrat několik tipů:
Z našeho programu Noci kostelů by mohlo seniory zaujmout hudební vystoupení sboru Bábinek z domu s pečovatelskou službou U Trati v kostele Sv. Ludmily od 19 hodin , či čtené pásmo z klubu Li-Pen, které je na programu od 20,00 hodin rovněž v kostele Sv. Ludmily, nebo umělecko-historická přednáška Msgr. Jiřího Hladíka, která bude od 21,10 hodin probíhat v katedrále Sv. Štěpána. Dále, kdo je zvyklý bdít do pozdějších hodin, bude moci v kostele Všech svatých od 22 hod. vyslechnout hudební vystoupení Bell canto pod vedením prof. J. Jíši, jenž přednesou klasické melodie z díla např. Ant. Dvořáka či G. F. Händela. Zajímavý a inspirativní může být rovněž poslech biblického čtení, které přednese JUDr. Tomáš Zadražil v kostele Sv. Vojtěcha od 21,30 hodin. Zcela klidným místem bude letos kostel Sv. Jakuba, kde od 19 hod. zahraje na varhany MUDr. František Pražák díla starých mistrů.

3. A kde myslíte, že by se nejvíce líbilo mladým lidem ? A rodinám s dětmi ?
Mladým lidem bych doporučila například vystoupení divadelního souboru Li-Di, který vystoupí dvakrát – v kostele Sv. Ludmily od 20,30 hod. a pak od 22,00 hod. V tomtéž kostele předtím od 19,30 zahraje Litoměřická schola. Mohu doporučit modlitbu křížové cesty s podtitulem Jít s Ježíšem, kterou můžete vyslechnout v podání mladých farnosti od 22,20 hodin v kostele Všech svatých, poté zde vystoupí od 23 hod. oblíbené vokální uskupení Appendix. Tradiční je vystoupení sboru Páni kluci v kostele sv. Vojtěcha či vystoupení Puellae cantantes a Singing Friends v kostele Vš. svatých.
Pro rodiny s dětmi bude příhodný program v Hospici Sv. Štěpána, kde již od 16 hod. odpoledne začíná Žertovné soustředění pro děti malé i větší a Iluminátorská dílna. Další program pro děti je přichystán v kostele Sv. Ludmily, kde bude od 18 – 21 hod. probíhat výtvarná dílnička na téma Zvony a zvonky - zde mohou děti svůj výrobek dokonce přihlásit do soutěže, která probíhá v rámci Noci kostelů.


4. Je celý litoměřický program protknut jednotnou myšlenkou, nebo v každém kostele najdem zcela odlišný program či zaměření ?
Myšlenka či motto letošní Noci kostelů „Ať jsou hvězdy na nebeské klenbě, aby oddělovala den a noc. Budou na znamení časů, dnů a let.“ je bezesporu nádherná. Nesnažili jsme se jí však program přizpůsobit nějak násilně, šlo nám spíš o to, aby každý z kostelů měl svůj program sestaven pro trochu jinou skupinu návštěvníků, aby byl v některém kostele program spíše tišší, oproti jinému, kde je výběr z nejrůznějších hudebních vystoupení.
Nemyslím si však, že by nás motto Noci kostelů zcela minulo, řekla bych spíš, že se v jejím programu odráží zejména ve výběru skladeb vystupujících sborů – Christ ist risen (Vstal Kristus - Appendix) je přeci moc krásný příměr k zářící a znovu vycházející hvězdě, hvězdy se jistě odrážejí v Hluboké řece (Spirituál – Bell Canto), hvězda patří i k Malému Princi (Appendix).
Stejně tak i Stopy světla – stopy lásky (v programu Hospice Sv. Štěpána) nevedou jinam, než k hvězdné obloze…
Hvězdy a obloha je také téma výzdoby v kostele Sv. Ludmily.


5. Zapojily se i letos ostatní církve ? Mají samostaně postavený program, anebo někde vzešla užší spolupráce?
Ostatní církve jsem jako v loňském roce oslovila s nabídkou sdílení prostoru pro zveřejnění programu na našich plakátech, ozvali se mi pouze z husitské církve. Ani s nabídkou užší spolupráce nikdo nepřišel, takže doufáme, že v příštím roce bude možnost to napravit a pokusíme se vymyslet nějaký společný projekt či alespoň sdílet některou část programu.

6. Kolik máte dobrovolníků pro přímou realizaci všech programů? A kolik dobrovolníků celý projekt letos připravovalo?
Dobrovolníků je jako dobré vůle – nikdy jich není dost J
Příprava Noci kostelů je organizována tak, že v každém z kostelů, které jsou za naši farnost přihlášeny, je vždy jeden organizátor hlavní. To znamená, že nás je pět hlavních organizátorů z kostelů a organizátorka pro Den kostelů a k tomu další 3 osoby, které přednášejí nebo hrají na varhany.
My organizátoři jsme se snažili sehnat pro Noc kostelů pomocníky pro pořadatelskou službu a vítání příchozích, takže si myslím, že dohromady se na organizaci akce větší či menší měrou přímo podílí přibližně 20 osob, nepočítaje účinkující. Já organizuji a připravuji program pro kostel Všech svatých a koordinuji organizátory pro ostatní kostely (spolu s M. Mazancovou). Navíc probíhají přípravy také v katedrále Sv. Štěpána a v hospici Sv. Štěpána – tam spíše samostatně.


Moc ráda bych všem, kdo se na přípravě akce podílejí, touto cestou poděkovala za snahu a dobrou vůli, a popřála jim i sobě mnoho sil v závěrečném finiši příprav a hlavně při samotné Noci.
Snad se nebudou zlobit, když alespoň ty hlavní vyjmenuji:
IcLic.Jósef Szeliga, Maruška Mazancová (kostel sv. Ludmily a část. koordinátorství), Zdeňka Terezie Špringlová(Den kostelů pro školy aj.), Mgr. Jana Leníková (kostel sv. Vojtěcha), MUDr. Jana Svobodová (kostel sv. Jakuba), Ivo Fiedler a Sl. Fiedlerová (kaple Sv. Jana Křtitele), Ing. Jan Zadražil (dobrou radou), mládež pro křížovou cestu (A. Štěpanovský, L. Smolková, M. Legnerová, L. Landová a další), Marie Landová , Mgr. Michaela Kirschnerová (Den kostelů Vš.sv.), A. Kubišta, A. Fegyveres, A. Linhartová (Den kostelů v katedrále), p. Kumstátová – Výtvarný ateliér VAK (výzdoba v kostele Sv. Ludmily), p. Piskláková (výtvarná dílnička ve Sv. Ludmile). Děkujeme rovněž za zapůjčení aparatury VOŠ Ekonom Litoměřice do kostela Sv. Ludmily, za hudební vystoupení Litoměřické schole a ostatní účinkujícím a pomocníkům. Jsem také moc vděčná všem účinkujícím sborům, s jakou ochotou a profesionalitou se vždy zhostí vystoupení při Noci kostelů. Děkujeme rovněž i městu Litoměřice, které naši akci podpořilo finančně.
Děkuji moc také Vám všem, co se za nás pomodlíte, aby to vyšlo!
Potřebujete ještě tento týden s něčím akutně pomoci?
Uvítala bych, kdyby se na pátek 23. 5. našel ještě jeden nebo dva ochotní pomocníci pro kostel Vš. Svatých – potřebuji ještě jednu osobu (jednu už mám) na službu od 14 – 16 hod. pro odpoledne v kostele (jen obezřetnost v kostele a počítání a vítání příchozích) a jednu osobu pro obdobnou službu pro dobu od 18 – 19 hodin večer.

7. Bude možno (pro marody a nemohoucí ;) shlédnout z Litoměřické Noci kostelů nějaký přenos či záznam? Jestli ne , nevadí, těšíme se na poutavou fotogalerii.
Fotogalerii mohu jistě slíbit, pokusíme se o co nejvíce poutavých záběrů. O záznamu či přenosu zatím
v této chvíli nevím, ale uskuteční-li se, budete první, kdo o něm bude vědět.

Děkuji Z. Kirbsová

Přeji Noc plnou ticha, světla, vůně, zklidnění i setkání.

Děkuji za vyčerpávající i poetické odpovědi. Těšíme se všichni na pátek :) Zuzana Legnerová
Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017