Hlavní menu:

Bookmark and Share
06.11.2012, autor: Jana Michálková, kategorie: Stalo se

Litoměřice navštívil německý biskup Konrad Zdarsa

Litoměřice navštívil německý biskup Konrad Zdarsa

Hlavním celebrantem mše svaté byl litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, koncelebranty - kromě obou hostů z Německa – rovněž generální vikář litoměřické diecéze Stanislav Přibyl CSsR, děkan městské farnosti U Všech svatých Józef Szeliga, probošt litoměřické katedrální kapituly Jiří Hladík O.Cr., kanovníci kapituly a kněží lovosické a třebenické farnosti. Liturgii v kostele doprovodil chrámový sbor pod vedením Jiřího Hälbiga, na varhany hrál Jaroslav Pulda.

Biskup Baxant v kázání mimo jiné řekl, že důvod, proč vzpomínáme na svaté, je ten, že žili pro Pána Boha a pro dobro lidí.

Poukázal rovněž na přátelské vztahy mezi oběma diecézemi a poděkoval za pomoc, kterou augsburské biskupství na území litoměřické diecéze již mnohokrát poskytlo.

Mons. Zdarsa poděkoval za srdečné přijetí a přátelství, řekl, že ho potěšila účast řady mladých rodin s dětmi na bohoslužbě a že je přesvědčen, že tyto děti budou prostřednictvím vnějších symbolů přivedeny k lásce k Bohu, ke křesťanství, ke katolické víře a lásce k lidem.

Věřící tu mohli uctít vzácný ostatek světce – relikvii (kapku krve) blahoslaveného Jana Pavla II. s autentikou (doklad o pravosti) od kardinála Stanisława Dziwisze z Krakowa, kterou přivezl třebenický kněz Tomasz Dziedzic.

Po mši svaté setkání pokračovalo na faře – v budově děkanství.

V pátek 2. listopadu, kdy vzpomínáme na všechny věrné zemřelé, se oba hosté zúčastnili ranní mše svaté, kterou v katedrále sv. Štěpána sloužil litoměřický biskup, a poté ještě navštívili úřad biskupství a setkali se s jeho zaměstnanci.

» Přejít na článek Litoměřice navštívil německý biskup Konrad Zdarsa na webu www.dltm.cz.
01.11.2012 19:00

Slavnost Všech svatých s biskupy Janem Baxantem a Konradem Zdarsou

Slavnost Všech svatých s biskupy Janem Baxantem a Konradem Zdarsou

Slavnost Všech svatých, 1. a 2. listopadu 2012; hlavní celebrant mše svaté litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, koncelebranty byli augsburský biskup Mons. Konrad Zdarsa (Německo), prelát Dr. Bertram Meier (kanovník katedrální kapituly v Augsburgu), generální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl CSsR, děkan městské farnosti U Všech svatých J. M. can. Józef Szeliga, probošt litoměřické katedrální kapituly J. M. can. Jiří Hladík O.Cr., kanovníci kapituly a kněží lovosické a třebenické farnosti; děkanský kostel Všech svatých, Litoměřice

autor: Karel Pech

 

Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017