Hlavní menu:

Bookmark and Share
18.05.2014, autor: Z.Legnerová, kategorie: Stalo se

"Kurz pro vedoucí křesťanských táborů“ na JABOKU

I naši farní táboroví vedoucí – junioři se účastnili

I naši farní táboroví vedoucí – junioři se účastnili

Kurzu pro vedoucí křesťanských táborů“ na JABOKU

Tento kurz v rozsahu 18 hodin proběhl ve dnech 8. - 10.5. 2014 v Praze na Vyšší odborné škole sociálně pedagogické a teologické. Jeho cílem bylo získat teoretické znalosti i praktické dovednosti v oblasti práce s dětmi nejen na letních táborech, ale při dalších jednotlivých akcích během roku. Výuka probíhala nejen jako intenzivní studium a diskuse v učebnách, ale též interaktivní formou v přilehlém parku. Lektoři Mgr. Jan Pařízek a Bc. Pavel Kaplan vedli přednášky i další činnosti s vysokou profesionalitou.

Účastníci se seznámili se zásadami přípravy a organizace tábora a se zásadami bezpečnosti. Neméně důležitá však byla i část, kdy se zabývali tvorbou táborového programu a využitím jednotlivých her jako výchovného prostředku. Významnou složkou kurzu byl blok věnovaný budování týmu a práce v něm. Velmi zajímavou zkušeností bylo praktické vyzkoušení týmové práce formou her. Zde se naplno projevila potřeba spolupráce každého jednotlivého člena týmu.

V čase mimo přednášk navštívili účastníci kurzu např. Katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěcha, kde slavili Mši sv. a prohlédli si kapli sv. Václava.

Novou inspiraci, zážitky a zkušenosti si účastníci kurzu odvážejí právě v době vrcholících příprav na letní tábory. „Studentům“ bylo školou JABOK vydáno osvědčení o absolvování kurzu. Kromě litoměřických, které doprovázel Antonín Legner (nejstarší z pěti táborových náčelníků), se kurzu účastnili též táborníci z Ústí nad Labem v doprovodu P. Jiřího Smolka (též jeden z náčelníků) a turnovští táborníci jejichž lídrem je Ludvík Rubáš. Celkem bylo proškoleno 20 „studentů“.

Náklady: Celková cena kurzu (bez dopravy a stravování) je 18 000,-. Z části se podíleli samotní studenti částkou 4 200,-, částečně vypomohly všechny tři farnosti částkou 2 800,-, turnovským přispěla i křesťanská tělovýchovná organizace OREL částkou 3 000,-.

Pro další ochotné sponzory a dobrovolné dárce zbývá 8 000,- :). Budeme rádi, když se najde několik spřízněných duší a se zbytkem těchto nákladů vypomohou.

Tábory všech tří farností letos opět využijí stejné tábořiště, z důvodu max. využití již postavených stanů a hangárů. Tentokrát se podařilo zajistit tábořiště v krásné lokalitě poblíž Sloupu v Čechách u obce Svitava a říčky Svitávky, poblíž pískovcových jeskyní Pusté kostely. Termín litoměřického tábora je 28.6. - 12.7., tématicky je zaměřen na antiku.

Přihlášky a další informace na www.taborymatej.wz.cz

 

Podle podkladů A.Legnera zpracovala Z.Legnerová

 

 

Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017