Hlavní menu:

Bookmark and Share
01.06.2013, autor: Marie Mazancová, kategorie: Stalo se

Jaká byla Noc kostelů 2013?

Jaká byla Noc kostelů 2013?
Naším hlavním koordinátorem se stala, po vzoru svého manžela, Zuzka Legnerová. Každý kostel měl svého tzv. kostelníka, no kromě p. Antonína v katedrále vlastně kostelnici, která měla na starosti program v tom daném kostele. Programy v jednotlivých kostelích či kaplích byly připraveny v trochu odlišném stylu s ohledem na různorodé potřeby návštěvníků. Byly kostely s bohatým kulturním programem, jako například kostel Všech svatých. Jinde byl naplánován komornější program - například v kostele sv. Jakuba byl prostor pro ztišení, modlitbu a vnímání atmosféry. Na dalších místech to zas bylo čtení, vystoupení schóly, a v kostele sv. Ludmily třeba i tanec. Skoro ve všech kostelích také zněla hudba varhan, návštěvníci si někde dokonce mohli sami hru na varhany vyzkoušet. Velmi zajímavé bylo i divadelní vystoupení mládeže z naší farnosti.
Za zmínku stojí  i to, že jsme letos poprvé zavedli i takzvaný DEN kostelů, kdy měli možnost navštívit katedrálu sv. Štěpána a kostel Všech svatých žáci v dopoledních hodinách, za doprovodu vyučujících a s výkladem dobrovolníků.
Noc kostelů je vzácnou příležitostí k propojení života farnosti a ostatních občanských či uměleckých aktivit v našem městě. Proto vždy vítáme spolupraci s učiteli ze Základní umělecké školy nebo známými pěveckými tělesy jako jsou např. Puellae cantates, Syrinx, Páni kluci nebo Apendix. tato vystoupení mají vždy velký úspěch a díky nim tak do kostelů zavítá mnoho nových návštěvníků.

S velmi kladnou odezvou se také setkala možnost podívat se do kaple sv. Jana Křtitele, která se nachází pod Vikárkou. Tam je vítala milá slečna Fiedlerová a podávala zájemcům odborný výklad k historii kaple a jejího vybavení.

Na všech místech měli návštěvníci moznost vložit do krabičky poděkování nebo prosbu o modlitbu. A tuto příležitost také mnozí rádi využili. Všechny prosby pak byly zahrnuty do závěrečné modlitby v kostele Všech svatých.

Návštěvnost byla velmi hojná, jen v kostelích naší farnosti bylo napočítáno okolo 3 000 vstupů.

Všem návštěvníkům děkujeme za příjemnou atmosféru, kterou spoluvytvářeli jak s učinkujícími, tak s těmi, kteří se o program této noci po celou dobu ochotně starali. Noc kostelů se pro mnohé stává místem a časem setkání s přáteli i s novými lidmi, pro mnohé je vzájemnou inspirací a povzbuzením. Děkujeme jak za všechny dobrovolné příspěvky, tak i za milá slova. 

Každý z návštěvníků a učinkujích něco pěkného do kostela přinesl a věříme, že každý z nich si něco pěkného, pozitivního a inspirativního také odnesl, a že snad většina z přítomných odcházela s proměněným srdcem.

01.06.2013

Taková byla Noc kostelů 2013

Taková byla Noc kostelů 2013
Litoměřice
 

Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017