Hlavní menu:

Bookmark and Share
16.02.2014, kategorie: Stalo se

Informace ze zasedání farní rady konané dne 30.1. 2014

Informace ze zasedání farní rady konané dne 30.1. 2014

 

Program:

Dotazník pro farníky: Pracovní skupina se sešla 13.1. 2014 a vytvořila konečnou podobu dotazníku pro farníky.

Dotazníky budou k dispozici v kostele Všech svatých i v katedrále od neděle 16.2 do 16.3. 2014. Termín odevzdání dotazníků nejpozději 16.3. do krabice umístěné vzadu v kostele Všech svatých nebo do schránky na faře v Mostecké ul., příp. poslat elektronicky na adresu farnosti.

 

Řešení zpovědní místnosti: Informovat farníky, že je možné požádat o vykonání zpovědi také v kapli, nejen ve zpovědnici.

 

Farníky zajímá finanční situace farnosti, náklady na mši svatou, statistika křtů, svateb, otázky pojištění budov (budovy v diecézi jsou pojištěny plošně biskupstvím, farnosti přispívají do fondu dvakrát ročně).

 

Farní rada odsouhlasila, aby se mše sv. se scholou konala jednou

měsíčně vždy třetí středu v měsíci od 17.00 hod. v DDKT (po výuce náboženství). P. Davídek je ochotný tuto mši sv. sloužit. První mše sv. se scholou se bude konat 19.2. 2014.

 

Webkamera v kostele: Byl tlumočen návrh jednoho z farníků: Navrhuje umístit do kostela webkameru - z pastoračních i bezpečnostních důvodů (např. mše sv. přes internet pro nemocné atd.). Je třeba zjistit možnosti technického řešení i finanční náročnost.

 

Noc kostelů se bude konat 23.5. 2014. Z.Legnerová nemůže letos vést přípravu Noci kostelů, je třeba najít nového koordinátora.

 

Otevřený kostel: O Vánocích byl otevřen kostel pro veřejnost - akce se setkala s velkým pozitivním ohlasem. Návrh: Bylo by možné otevřít kostely také v době prázdnin, podmínkou je ale zajištění stálé služby.

 

Křížové cesty v postní době: Je třeba požádat různé skupiny o vedení křížové cesty během postní doby - zajistí M.Münster. První křížová cesta bude 7.3. 2014, poslední na Velký pátek (vede P. Józef).

 

Farní charita Litoměřice: Bylo by vhodné pozvat na setkání FR zástupce litoměřické farní charity. Tříkrálová sbírka vynesla naší diecézi asi 1.800.000 Kč, ale neproběhla všude. Farní charita je profesionální organizace. Dobrovolnou charitu farnost zatím nemá, mohla by ale na některých projektech pomáhat, spolupracovat. Zástupce farní charity by mohl farní radu o některých projektech informovat.

 

Usnesení:

 

Příští setkání FR se koná 17.3. 2014 od 19.00 do 21.00 hod.

Od 16.2. do 16.3. 2014 bude v kostele Všech svatých i v katedrále farníkům nabídnut dotazník k vyplnění.

 

Do 3.3. 2014 pošlou členové FR předsedovi návrhy námětů k projednání.

 

Do 10.3. 2014 rozešle P. Józef členům FR seznam návrhů k projednání na příští schůzi.

 

P. Józef


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017