Hlavní menu:

Bookmark and Share
13.04.2014, autor: Z. Legnerová, kategorie: Farní rada

Informace ze zasedání farní rady dne 7.4. 2014

Program:

* Hodnocení postní duchovní obnovy - účast 34 farníků.

* Na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu budou bohoslužby společné s dómskou farností.

* Akce “Misijní koláč a Misijní pohlednice” byly velmi úspěšné.

* Libochovická farnost má od 1.3. 2014 nového administrátora. P. Wojciech Szostek z Polska působil půl roku ve farnosti Lovosice společně s tamním knězem.

* Pracovní skupina zpracovala a vyhodnotila dotazníky. Výsledky budou zveřejněny.

* „Den pro Pána“, o nějž požádal svatý otec František, se konal poslední sobotu v březnu. Adoraci se podařilo zajistit přes celou noc až do sobotních poledních hodin v kostele Všech svatých. Ohlas byl velice pozitivní.

* Ve vývěsce je zveřejněna nabídka rekolekcí konaných v různých diecézích. Také je zveřejníme na webových stránkách. Naše farnost zatím nebude konat duchovní obnovy častěji než dosud.

* Návrh: Bylo by třeba psát farní kroniku, najít dobrého kronikáře.

* J. Zadražil se pokusí zajistit přednášku Jana Sokola.

* Návrh: Zavést první neděli v měsíci „farní kafe“, před kostelem pak přátelské popovídání farníků.

* Z. Legnerová zveřejňuje informace na farních webových stránkách.

* Úkol pro členy FR do příštího setkání: Promyslet, na co bychom se (na základě výsledků a závěrů dotazníku) měli zaměřit.

* Oprava dveří kostela sv. Jakuba pokračuje, mohla by být ukončena už do Velikonoc, nejpozději do Noci kostelů.

* Návrh: Otevřít kostel Všech svatých na Bílou sobotu.

* V neděli 4.5. 2014 bude ČR 2 přenášet mši svatou z kostela Všech svatých.

* V nedávné době se propadla část chodníku před kostelem Všech svatých (ve směru od náměstí, jáma je již zasypaná). Na zdi kostela v blízkosti propadliny se objevily dvě praskliny. J. Zadražil byl pověřen, aby písemně upozornil Městský úřad na situaci a podal žádost o její řešení.


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017