Hlavní menu:

Bookmark and Share
31.08.2014, autor: Z. Legnerová, kategorie: Farní rada

Informace ze zasedání farní rady dne 25. 8. 2014

Informace ze zasedání farní rady dne 25. 8. 2014

 

Program:

Informace:

* V červenci a srpnu bylo v kostele Všech svatých pokřtěno 10 lidí

(ne všichni byli z Litoměřic).

* Ve školním roce 2014-2015 se bude vyučovat náboženství ve čtyřech skupinách:

1. předškolní děti a první ročník ZŠ

2. příprava na první svaté přijímání

3. děti ze 3.- 4. ročníku ZŠ (děti po prvním svatém přijímání)

4. nejstarší děti (5.-7. ročník ZŠ)

* Setkávání mládeže bude organizovat M.Münster (pravděpodobně každý druhý čtvrtek v měsíci po večerní mši svaté).

* Dne 6.9. 2014 se uskuteční farní výlet. Sraz v 9.00 hod. u kostela Všech svatých. Trasa pro pěší vede na louku u Českých Kopist. Tam bude sloužena mše svatá. Následuje program pro děti, koordinuje Z. Kirbsová.

* Dne 4.9. 2014 do 16.00 hod. na faře přednáší MUDr. Marie Svatošová na téma „Kurzy Alfa“.

* Dne 13.9. 2014 se konají Dny evropského kulturního dědictví. Bylo by vhodné, aby v kostelích měli službu lidé se vztahem k tomu místu a historii, kteří by byli ochotni návštěvníkům o kostele poskytnout podrobnější informace.

* Budou pokračovat přednášky na zajímavá témata (jedenkrát měsíčně), zajišťuje P. Józef.

Návrhy:

Uspořádat další přednášku P. Stanislava Přibyla na téma „Restituce - jak

pokračují.“

Požádat Petra Bašuse o přednášku na téma “Moje cesta do Severní

Koreje”.

Zorganizovat společný úklid kaple sv. Jana na Kamýku.

O vinobraní v pátek v 18.00 hod. sloužit děkovnou mši svatou

s poděkováním za úrodu, (děti v krojích, nesení darů - hroznů,

vína, chleba…).

V předvečer Dušiček otevřít kostel pro veřejnost.

V pátek 31.10. 2014 se uskuteční „Nikodémova noc“, v sobotu

pak následuje farní pouť.

 

Závěr: Příští setkání FR se koná 13.10. 2014 od 19.00 hod.


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017