Hlavní menu:

Bookmark and Share
16.06.2014, autor: Z. Legnerová, kategorie: Farní rada

Informace ze zasedání farní rady dne 2.6.2014

Informace ze zasedání farní rady dne 2.6.2014


Farní rada zhodnotila průběh velikonočních svátků:


  • Oslavy Velikonoc proběhly důstojně, na Boží hod velikonoční vysoká účast věřících na mši svaté.
 • Noc kostelů proběhla úspěšně i přes nepřízeň počasí. Přišlo hodně návštěvníků.
 • P. Józef bude urgovat zhotovení háčků do kostelních lavic.
 • Pan Bárta dodá stupínek, také nabídl zrestaurování oltáře sv. Antonína.
 • Byly přivezeny zrestaurované zpovědnice (objednávka ještě z  doby působení P. Havelky).
 • Dveře kostela sv. Jakuba jsou již opravené.
 • Pan Vavruška navrhne rám obrazu sv. Vojtěcha (kostel sv. Vojtěcha).
 • Film „Poslední vrchol“ by mohl být promítán v září, přesný termín domluví M. Marková.
 • Mše svatá z kostela Všech svatých přenášená rozhlasem měla pozitivní ohlas.
 • Farní rada projednala záležitosti týkající se neděle, kdy děti půjdou k prvnímu svatému přijímání, dále organizaci svatodušní vigilie v sobotu 7.6. 2014.
 • M. Marková zajistí upozornění ke zpěvníkům v děkanském kostele, aby je děti nepoškozovaly.
  - Ve středu 25.6. 2014 bude po dětské mši svaté v DDKT posezení
  pro farníky na rozloučení se školním rokem (opékání buřtů, hry).
Usnesení: Příští setkání FR se koná dne 25.8. 2014 od 19 do 21 hod. Do 10.8. 2014 pošlou členové FR předsedovi podněty, které by chtěli projednat. Do 17.8. 2014 rozešle P. Józef členům FR seznam návrhů k projednání na příští schůzi.

 


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017