Hlavní menu:

Bookmark and Share
23.03.2014, autor: Z. Legnerová, kategorie: Farní rada

Informace ze zasedání farní rady dne 18.3 2014

Informace ze zasedání farní rady dne 18.3 2014

 

Program:

* Mše svaté po výuce náboženství v DDKT se konají, celebruje P. M. Davídek, hudebně doprovází mládežnická schola.

* Organizaci “Noci kostelů” dobrovolně zajišťuje paní Zdeňka Kirbsová. Probíhají přípravné schůzky.

* Informace o hospodaření farnosti: Hospodaření je vyrovnané. Náklady na vytápění a osvětlení kostela jsou pokryty z nedělních sbírek), z ostatních finančních darů jsou hrazeny další potřeby.

* Martinu Münsterovi děkujeme za zorganizování skupin, které letos vedou křížové cesty.

* P. Józef informoval o restitucích a o opravách kostela v Mlékojedech.

* Obraz sv. Vojtěcha z kostela sv. Vojtěcha byl zrestaurován, řeší se jeho umístění.

* Věšáčky do lavic v kostele Všech svatých jsou zadané truhláři.

* Je možné objednat promítání filmu „Poslední vrchol“, při dostatečném zájmu zajistí M. Marková.

* V kostele Všech svatých se testuje mikrofon Radia Proglas, jednou za měsíc se bude vysílat nedělní mše svatá. Je možné si prohlédnout nové studio Radia Proglas v domě na náměstí vedle knihkupectví Jonáš.

* Farníci dosud odevzdali 41 vyplněných dotazníků, kvůli technickým potížím na webu je prodloužena doba k odevzdání dotazníků do 30.3.2014. Pracovní skupina (Z.Legnerová, M.Hrdina, J.Svobodová) pak výsledky zpracuje a vyhodnotí.

* Plánuje se setkávání ministrantů, je možné se přihlásit do 21.3. 2014.

* Dne 6.4. 2014 se koná slavnostní mše sv. při příležitosti 40. výročí úmrtí kardinála Trochty.

* Otec Josef vyzval k účasti na křížové cestě, kterou na Velký pátek povede otec biskup Jan. Místo a čas konání bude upřesněno.

* Po Velikonocích bude v kostele Všech svatých trvale umístěna schránka, do níž mohou farníci dávat své písemné žádosti, prosby a návrhy.

* Dne 22.6. 2014 se bude ve farním kostele udílet svátost biřmování. Po mši sv. je plánováno setkání na faře.

 

 

Usnesení: Příští setkání farní rady se koná 7.4. 2014.

Do 30. 3.2014 pošlou členové FR předsedovi podněty, které by chtěli projednat.

Do 5.4. 2014 rozešle P. Józef členům FR seznam návrhů k projednání.


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017