Hlavní menu:

Bookmark and Share
19.10.2014, autor: M. Kirschnerová, kategorie: Farní rada

Informace ze zasedání farní rady dne 13.10

Informace ze zasedání farní dne 13. 10. 2014

 

Program:

Informace:

* Dny evropského kulturního dědictví 13.9. 2014 proběhly dobře, návštěvníkům podávali informace chlapci Puldovi.

* V kostele Všech svatých byly v lavicích připevněny 104 háčky.

* Výuky náboženství se účastní 22 dětí, ve středu je vyučují tři katechetky (M. Münsterová, H. Průšová, Z. Legnerová). Další skupinu bude učit paní M. Brunová, také bude dojíždět vyučovat děti do Kopist.

* Křesťanští skauti pracují v naší farnosti již rok, letos se začali scházet také mladší chlapci (Vlčata), vedou je A. Štěpanovský a O. Linhart. Většinou se budou scházet v přírodě, pro případ špatného počasí hledají místnost k setkávání. Návrh: místnost na faře vedle kuchyně.

* Zřizuje se farní knihovna, bude v místnosti, kde se zkouší farní sbor. Knihy jsou od dárců a z prodejny Jonáš (poškozené knihy z Karmelitánského nakladatelství).

* Nikodémova noc – v pátek 31.10. 2014 v kostele sv. Ludmily. Od 18.00 do 20.00 hod. uvedeme pořad k Památce zesnulých (recitace křesťanské poezie, hudba, modlitba za zemřelé…). Od 20.00 do 23.00 hod. bude příležitost ke ztišení, k adoraci Nejsvětější Svátosti, k soukromé modlitbě apod.

* Je třeba pomoci s výzdobou kostela sv. Ludmily (ve středu 29.10. 2014 odpoledne). V kostele bude umístěna schránka na lístky se soukromými prosbami návštěvníků. Prosby budou předneseny v přímluvách při poutní mši sv. v sobotu večer v kostele Všech svatých. Ve čtvrtek budeme na faře péct „dušičky“, pečivo dříve spojované s tímto svátkem.

* Nikodémova noc bude mít i svou „denní“ podobu. Paní Z.Špringlová připravuje program pro školy, aby se děti mohly podívat do kostela a něco se dozvědět o svátku “Dušiček”.

* Ve středu 15.10. se farníci sejdou s přípravným týmem setkání Taizé, které se koná 29.12. až 2.1. 2015 v Praze. Očekává se

účast 20 až 25 tisíc lidí. Bude se jednat mimo jiné o pomoci z naší farnosti, zvláště s ubytováním v rodinách.

* Poutní mše svatá se koná v sobotu 1.11. 2014 v kostele Všech svatých v 18.00 hod., po ní bude následovat posezení na faře. Mši sv. bude celebrovat P. Jiří Smolek.

* V Mlékojedech úspěšně pokračují opravy kostela.

* Hledá se dotační program na opravu kostela sv. Jakuba, kde je nutná nová elektroinstalace a výmalba.

* P. Józef se obrátí na řád Kapucínů, aby zajistili dodatečné udělení věcného břemene pro kostel sv. Ludmily, protože rozvaděč elektriky a také přístupová cesta na půdu kostela se nacházejí ve vedlejší budově, kterou řád prodal.

* Dne 20.11. 2014 se setkají členové ekonomických rad farností z okolí Litoměřic. Bude společná mše sv., pak v DDKT prezentace o Zákonu o majetkovém narovnání mezi státem a církvemi, o financování církve v nastávajícím období.

* Setkání Misijních klubek v sobotu 4.10. 2014 proběhlo velice úspěšně. V neděli 19.10. 2014 po mši svaté se v kostele Všech svatých koná akce Misijní koláč. Misijní klubko připravuje také adventní jarmark.

* Návrh: Správce stránek by měl vytvořit kalendář akcí, aby termíny akcí konané různými skupinami ve farnosti nekolidovaly.

 

 

Závěr: Příští setkání FR se koná v pondělí 24.11. 2014 od 19.00 hod.


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017