Hlavní menu:

Bookmark and Share
30.11.2014, autor: J.Szeliga, kategorie: Stalo se

Informace ze schůze farní rady dne 24.11. 2014

Informace ze schůze farní rady dne 24.11. 2014


Program:

* Dušičkový podvečer v kostele sv. Ludmily byl zdařilou akcí farnosti. Během dopoledne přišlo do kostela asi 100 dětí, provázela je paní Špringlová. Podobně i Nikodémova noc byla velmi úspěšná.

* Dne 6.12. 2014 se koná v kostele Všech svatých benefiční koncert pro Hospic sv. Štěpána.

* Dne 12.12. 2014 od 19.00 hod. zazpívá v kostele Všech svatých sbor Bell canto. Sbormistr Josef Jíša provede vlastní skladby.

* V sobotu 13.12. 2014 se koná duchovní obnova v DDKT, povede ji P. Adrian Zemek.

* V neděli 14.12. 2014 pořádá farnost adventní odpoledne pro rodiny s dětmi. Program pro děti i pro rodiče (soutěže, adventní tvoření...) vedou Maruška Legnerová a Lída Landová.

* V neděli 14.12. 2014 po mši svaté pořádá Misijní klubko misijní jarmark.

* Návrh: Bude třeba přesunout konání mše sv. v hospici dne 23.12. 2014 na jiný den, termín se kryje se s “Živým betlémem”. P. Józef dohodne změnu přímo v hospici.

* Mše sv. v DDKT bude každou 1. středu v měsíci po výuce náboženství.

- Dne 26.12. 2014 v 16.00 hod. bude v kostele Všech svatých

* koncert sboru Cantica Bohemica.

* Ubytování účastníků Taizé - je zajištěno zatím asi 20 míst v rodinách.

* Dne 22.12. 2014 budeme vánočně zdobit kostel. P. Józef zajišťuje stromky.

* Kdo nemůže ubytovat účastníky setkání mládeže Taizé a přesto by je chtěl nějakým způsobem podpořit, může přispět finančně (např. na závěrečný oběd ubytovaných).

* Na Štědrý den bude kostel Všech svatých přístupný veřejnosti, lidé si mohou odnést Betlémské světlo. Je třeba zajistit v kostele službu, farníci se zapíší do rozpisu služeb.

* Příští setkání FR se koná 26.1. 2015.


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017