Hlavní menu:

Bookmark and Share
04.02.2015, autor: J.Szeliga, kategorie: Farní rada

Informace z farní rady

Zasedání farní rady proběhlo v Litoměřicích dne 26.1. 2015

Informace ze zasedání farní rady farnosti  Všech svatých konané v Litoměřicích dne 26.1. 2015

 

Program:

Úvodní informace P. Józefa Szeligy:

-         Podařilo se zajistit otevření kostela Všech svatých pro veřejnost v době adventní, v době  vánočních svátků a oktávu. Ohlas veřejnosti byl velký.  Do kostela přicházelo více než 200 lidí za den. Veliký dík náleží  paní Mazancové a všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na službě v hlídání kostela.

-         Poděkoval organizátorům za pořádání úspěšných adventních akcí, např. Misijního jarmarku.

-         Informoval o úspěšných vánočních koncertech v kostele Všech svatých, kde koncerty sboru Appendix a Cantica Bohemica měly velikou návštěvnost, prostory kostela byly zcela zaplněny.

-         Poděkoval paní Veselské, že se za litoměřickou farnost obětavě ujala organizace ubytování a programu Evropského setkání mládeže Taizé. Také poděkoval všem, kteří se na zajištění ubytování, stravování a programu podíleli.

 

Evropské setkání mládeže Taizé:

-       Paní Margit Veselská informovala o závěrech z Evropského setkání mládeže Taizé, o velice kladném hodnocení ubytování účastníků v Litoměřicích. Také byl podrobně probrán postup přípravy a některé drobné nedostatky.

-       Návrh pro příští obdobné rozsáhlé akce: Farní rada zajistí pomoc organizátorovi tak, aby organizace akce neležela pouze na něm a jeho rodině.

-       Paní Veselská předložila vyúčtování sbírky pořádané pro setkání Taizé: Příjmy 2.700,- Kč, výdaje 1.707,- Kč, zůstatek 993,- Kč.

-         Návrh na vypořádání: S ohledem na původní záměry sbírky osloví paní Veselská e-mailem všech deset rodin, které v naší farnosti účastníky setkání ubytovávaly, zda mají zájem o poskytnutí příspěvku na ubytování z výtěžku sbírky nebo zda souhlasí s tím, aby tento příspěvek byl zaslán na účet Taizé.

 

Úklid vánoční výzdoby v kostele Všech svatých:

-       Úklid proběhne v pátek 30.1.2015 od 15.00 hod.

 

Postní doba – pořádání páteční modlitby křížové cesty (sedm pátků, které začínají 20.2.2015):

-         Je dohodnuto s M. Münsterem, že je ochoten  ujmout se organizace zajištění křížových cest.

-         Vedení modlitby jedné křížové cesty zajistí členové farní rady.

 

Noc kostelů 2015:

-         Z. Legnerová upozornila na blížící se termín podávání žádostí o dotaci města Litoměřice na podporu kulturních a společenských akcí. Bude vhodné začít co nejdříve s přípravou programu a svolat pracovní tým.

-         Návrh do ohlášek: Noc kostelů proběhne v letošním roce v pátek         29.5. 2015. Prosíme zájemce o účast na organizaci a přípravě Noci kostelů, aby se přihlásili paní M. Mazancové nebo Zd. Kirbsové, případně v sakristii.

 

Majetkové záležitosti:

-         J. Zadražil informoval, že upozornil Komisi životního prostředí Rady města Litoměřice na praskliny na kostele Všech svatých, které se objevily v době, kdy došlo k propadnutí chodníku na rohu kostela. Získal příslib Ing. Pavla Gryndlera na projednání s odborem rozvoje a s pracovníky památkové správy a upřesnění dalšího postupu.

 

 

 

 

 


Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice | Tel.: 411 130 326 | E-mail: farnost.litomerice@gmail.com
© Design, redakční systém: Webdesignum 2010 - 2017